CEN standard

En standard för Europas osteopater

I juli 2015 fastställdes en standard för osteopatisk utbildning och vård. Syftet med dokumentet är att säkerställa högkvalitativ och säker vård samt att etablera osteopati som en mer tillgänglig, distinkt vårddiciplin. Standarden arbetades fram genom ett samarbete mellan CEN (Comité Européen de Normalisation), de europeiska standardiseringsinstituten, EFO (European Federation of Osteopaths), FORE (Forum for Osteopathic Regulation in Europe) och samtliga europeiska yrkesförund.

Den svenska arbetsgruppen bestod av representanter från SOF och SIS (Svenska standardiseringsinstitutet). Standarden är ett officiellt dokument som tydligt definierar osteopati och som fastställt tydliga kriterier för både utbildning och klinskt arbete. SOFs intention är att i möjligaste mån tillämpa de kriterier som ställts i standarden vilket ytterligare säkerställer kvaliteten på våra medlemmars utbildning och kompetens.

Mer information om de olika organisationerna och standardens innehåll hittar du i dokumentet nedan.

Dela på...