Forskning

En svensk studie om osteopatisk behandling efter kirurgiskt ingrepp, publicerad i International Journal of Osteopathic Medicine. Ett samarbetsprojelt mellan forskare vid Sahlgrenska Akademin vid Göteborgs Universitet och Skandinaviska Osteopathögskolan i Göteborg. Läs mer

Databaser för forskning om osteopati.

Osteopahic research web 
National council for osteopathic research
General Osteopathic Council/ research
The osteopathic research center
Commission for osteopathic research

Dela på...