Historia

Osteopatin etablerades i mitten av 1800-talet av läkaren Andrew Taylor Still. 
Dr. Still ville förbättra dåtidens medicinska system och studerade ingående människans anatomi (kroppens byggnad) och vad som upprätthåller hälsa. Hans arbete lade grunden till ett nytt medicinskt synsätt där människan ses som en helhet och det primära är att främja hälsan. Den första osteopatskolan, the American School of Osteopathy, öppnades 1892 i Kirksville, Missouri. Osteopatin blev senare erkänd i alla amerikanska stater och osteopaterna är licensierade läkare med fullständigar rättigheter. Osteopatin har sedan vuxit och spridits över världen.

Dela på...