Medlemskap

För att bli medlem i SOF måste vissa av SOF uppställda krav uppfyllas. Utöver förbundets stadgar vill vi framhålla följande kriterier lite extra:

  • SOF:s medlemmar är alla osteopater med en av förbundet godkänd utbildning och examen.
  • Alla medlemmar åtar sig att årligen deltaga i fortbildning om minst 30 tim, varav minst 15 tim ska vara lärarledda.
  • Alla SOF:s medlemmar ska följa förbundets etiska riktlinjer och därmed alltid verka i positiv och professionell osteopatisk anda.

SOF arbetar aktivt för att skapa ett så aktivt och bra förbund som möjligt. Stora delar av vår verksamhet är dock helt beroende av att medlemmar engagerar sig. Några förmåner som vi dock vill framhålla lite extra är att du som medlem i SOF får:

  • En naturlig träffpunkt och möjlighet att utbyta erfarenheter med kollegor.
  • Ett nätverk – både i Sverige och ute i Europa.
  • Möjlighet att påverka osteopatins framtid – både i Sverige och ute i Europa.
  • Exponering på en relevant webbplats som kontinuerligt uppdateras och tillhandahåller dina kontaktuppgifter.
  • En behandlings- och ansvarsförsäkring som skyddar såväl patient som osteopat.
  • SOF:s etiska nämnd utreder eventuella klagomål – en trygghet både för patient och osteopat.

Årsavgiften består av en medlemsavgift och en serviceavgift. Medlemsavgiften avser kostnader för årsmöte, styrelse arvoden, IT-tjänster för intern kommunikation, forskningsprojekt, politiskt arbete rörande legitimering samt redovisning som härör medlemsavgifter. Serviceavgiften avser kostnader för årsmöteskurs, behandlingsskadeförsäkring, prenumeration på International Journal of Osteopathic Medicine, trycksaker, IT-tjänster för extern kommunikation, hemsida, särskilda uppdrag från styrelsen samt redovisning som härör serviceavgifter.

Nyexaminerade studenter betalar en reducerad avgift. Inom förbundet kan vi även erbjuda studentmedlemskap. Kontakta oss för information.

Vill du engagera dig i SOF? Hör gärna av dig till info@osteopatforbundet.se

Välkommen!

Dela på...