Osteopatin i världen

Osteopatin har stort inflytande inom hälso- och sjukvården runt om i världen. På det stora hela är yrket det samma världen över men det finns vissa skillnader. I USA till exempel har alla osteopater en läkarexamen och de flesta osteopater som arbetar i Amerika verkar i en konventionell läkarroll. I Storbritannien, där osteopatin har haft sitt kanske starkaste fäste under hela 1900-talet, är osteopatin väl etablerad. Sedan 1993 är osteopati accepterad som en unik, självreglerande klinisk disciplin. Detta efter att det brittiska parlamentet antog en ny lag: the Osteopaths Act. Osteopatin har en stark ställning också i Australien, Nya Zeeland, Frankrike och Beneluxländerna. I norden är osteopater en legitimerad yrkesgrupp i Finland och på Island.

Sedan 2007 finns det europeiska samarbetet FORE, Forum of Osteopathic Regulation and Education, som verkar för en standardisering av osteopati i EU. Ett arbete som syftar till att stärka både osteopatyrket och främja patientsäkerheten. Även EFO, European Federation of Osteopathy, är en aktiv intresseorganisation som bedriver lobbying i Bryssel och Strasbourg för att ytterligare främja osteopatins utveckling och position i Europa.

Besök någon av följande sidor för mer information om osteopati och andra osteopatförbund ute i världen:
American Osteopathic Association
American Osteopathic Foundation
American Academy of Osteopathy
American Association of Colleges of Osteopathic Medicine
British Osteopathic Association
The Cranial Academy
The General Osteopathic Council, UK
EFO, European Federation of Osteopaths
FORE, Forum of Osteopathic Regulation and Education

Osteopatförbundet Norge
Osteopatförbundet Danmark
Osteopatförbundet Finland

Dela på...