Utbildning

Till medlem i Svenska osteopatförbundet kan den bli som har genomgått av förbundet godkänd utbildning. Sedan tidigare har SCOM's och SKHO's 4-5 åriga utbildningar godkänts. Dessa två utbildningar är de enda svenska utbildningar som än så länge är godkända av SOF. Innan nya utbildningar kan godkännas måste de genomgå en godkännandeprocess hos SOF.

Om du funderar på att utbilda dig till osteopat eller funderar på vilka krav som ställs för att bli medlem i SOF så är du väkommen att kontakta oss för mer information om vilka utbildningar som klarar kraven.

Ta gärna kontakt med de två skolorna direkt för att få mer information om osteopatutbildning:
Skandinaviska Osteopathögskolan i Göteborg
Stockholm College of Osteopathic Medicine

Dela på...