Intervju i SR

Finsktalande kan lyssna på vår medlem Heli Syrjälä som diskuterar osteopati i Sveriges Radio. Lyssna här!

Nordiskt toppmöte

Den 11 januari möttes ordföranden för de nordiska förbunden i Köpenhamn. Mötet inleddes med ett besök hos Liselotte Blixt, ordförande i Hälso- och Äldreomsorgsutskottet i Danska Folketinget som varit en drivande kraft i auktoriseringen av osteopatyrket i Danmark.

Syftet med mötet var att stärka relationerna mellan de nordiska förbunden och att dela erfarenheter och målsättning.

Från vänster: Helge Skåtun (NOF), Laura Lee Kamppila (Finlands Osteopater), Gudrun Göransson (SOF), Hanna Tómasdóttir (Danske Osteopater), Liselotte Blixt (Dansk Folkeparti)

Läs Danske Osteopaters pressrelease här.

Predicate can’t be separated issue from by a comma.

Collegelevel creating might be distinct from other writing you’ve completed before. Just in case you are seeking faculty entrance, the school needs to be familiar with the degree of your own preparedness to have faculty function. Keep on reading to discover the way you can compose an article for almost any college course to obtain the’A’ you want. If you’re students in the university, faculty or outstanding school degree, maybe you are asking yourself the exact question. Read more