Internationellt forskningsprogram

Svenska osteopatförbundet blir sponsor och samarbetspartner till det nya forskningsprogrammet International Osteopathy Research Leadership and Capacity Building program.

Det treåriga programmet är utformat för att vidareutbilda erfarna osteopater som redan doktorerat och som är involverade med forskningsprojekt av olika slag. Utbildningens mål är att främja internationella samarbeten, ge vägledning i olika osteopatiska forskningsprojekt samt att få högkvalitativa artiklar publicerade.

Den som är osteopat och har en PhD kan söka till programmet. SOF är oerhört glada att vår medlem Dr Robert Shaw har sökt och blivit antagen och därmed påbörjar programmet efter sommaren.

Detta är fantastisk möjlighet för SOF och för Svensk osteopati. Att ha ett aktivt forskningsklimat ser vi som en viktig del av ett legitimerat vårdyrke och detta program är ett av flera steg som SOF nu tar. I vår lanseras ett Patient Reported Outcome Measurement (PROM) projekt tillsammans med ett forskningsinstitut i Storbritannien. Vi hoppas att dessa steg ska hjälpa oss vidare i vårt arbete mot legitimation av osteopatyrket.

Deltagande i detta program innebär att vi kommer att ha kompetensen i Sverige att kunna vidare stödja framtida osteopatiska forskningsprojekt och ha tillgång till ett bredare nätverk för publicering av studier i internationella tidskrifter. Det kommer vidare att stärka våra internationella relationer med osteopatiska och interdisciplinära forskare.

Mer om programmet kan du läsa här.

Möte på socialdepartementet

Med anledning av Nordiska Rådets krav att Sveriges regering ska verka för att legitimera osteopatyrket har representanter för SOF styrelse idag besökt socialdepartementet. Tjänstemännen som ska bereda frågan fick en nulägesbeskrivning av osteopati i Sverige och internationellt. Följande områden presenterades och diskuterades:

  • Vad osteopati är och vad en osteopat jobbar med.
  • Vem som söker hjälp hos osteopat och vad de kommer med för besvär.
  • Den Europeiska standarden.
  • Krav på godkänd utbildning enligt standard och utbildning i Sverige.
  • Hur osteopatyrket ser ut internationellt och reglering i olika länder.
  • Vetenskaplig förankring, pågående forskning och hur SOF bidrar.
  • Skäl till legitimering, för yrket, vårdtagarna och svensk hälso- och sjukvård.
  • Likheter och skillnader mellan de olika manuella yrkena, i praktiken och i utbildning.

Det fanns en hel del frågor kring alla områden, främst kring utbildning och den internationella anknytningen. En särskild viktig punkt är det faktum att vi är 38000 osteopater i Europa och att många redan arbetar under legitimation utifrån en gemensam standard.

Under de kommande veckorna kommer ärendet att beredas och SOF kommer att ha fortsatt kontakt med de tjänstemän som arbetar med frågan och förse dem med all dokumentation och relevant forskning som de kan behöva. Utredarna ska ha berett frågan och rapporterat tillbaka till Nordiska Rådet senast den 7 februari med ett svar om de rekommenderar att socialdepartementet ska verka för legitimation av osteopatyrket och motivera sitt beslut. SOF kommer att bevaka frågan under hela denna period.