Internationellt forskningsprogram

Internationellt forskningsprogram

Svenska osteopatförbundet blir sponsor och samarbetspartner till det nya forskningsprogrammet International Osteopathy Research Leadership and Capacity Building program. Det treåriga programmet är utformat för att vidareutbilda erfarna osteopater som redan doktorerat...
Möte på socialdepartementet

Möte på socialdepartementet

Med anledning av Nordiska Rådets krav att Sveriges regering ska verka för att legitimera osteopatyrket har representanter för SOF styrelse idag besökt socialdepartementet. Tjänstemännen som ska bereda frågan fick en nulägesbeskrivning av osteopati i Sverige och...