Remissvar till KAM utredningen

SOF styrelse har under sommaren och hösten arbetat på ett remissvar som nu lämnats till Socialdepartementet. Vi har lämnat några förtydliganden som vi anser har behövts och lämnat synpunkter på de delar av utredningen som berör osteopati i Sverige. Nedan finns dokumenten publicerade för den som är intresserad att läsa.

Remissyttrande Svenska Osteopatförbundet Komplementär och alternativ medicin och vård ny lagstiftning

Remissyttrande Svenska Osteopatförbundet Komplementär och alternativ medicin och vård säkerhet, kunskap och dialog

 

Omröstning i Nordiska Rådet

Idag röstade Nordiska Rådet för ett förslag att osteopati ska ha samma status i alla nordiska länder. Detta förslag arbetades fram i januari 2019 genom de nordiska förbunden tillsammans med dåvarande ordförande i Danmarks socialutskott, Liselott Blixt. Hon ansvarade 2018 för att osteopati blev ett legitimationsyrke i Danmark och hennes grupp stod som ordförande i Nordiska Rådets Kultur-och Kunskapsutskott. Förslaget röstades igenom i Kultur-och Kunskapsutskottet den 3/9-2019 ev ett enigt utskott.

Nordiska Rådet arbetar för att alla nordiska länder ska fungera som en gemenskap i alla sektorer av samhället och har som uttalat mål att arbeta för att Norden ska bli världens mest integrerade region. När rådet röstar för att lägga fram ett förslag, får varje land 12 veckor på sig att bereda och svara på förslaget. Det som händer nu vad gäller osteopati är att Norges och Sveriges regeringar måste ta ställning till om de vill stödja att osteopatyrket ska inneha samma status i dessa två länder som i övriga Norden. Svenska Osteopatförbundet kommer att hålla nära och bred kontakt med både Socialutskottet och Socialdepartementet kommande veckor för att påverka politikerna att ta förslaget på allvar och tillhandahålla korrekt och uppdaterad information om osteopati.

Nordic Osteopathic Congress 2019

I helgen deltog osteopater från hela norden på Nordic Osteopathic Congress i Göteborg. Målsättningen med kongressen är att erbjuda fortbildning av hög kvalitet med tydlig klinisk koppling till medlemmarna i de olika förbunden men även att byta erfarenheter sinsemellan.

Många spännande ämnen och intressanta föreläsare stod på schemat för årets kongress vars tema var ”The body, the mind and the brain. Vi ser fram emot nästa års kongress som hålls i Helsingfors den 31/10-1/11. Titta in på facebook, Nordic Osteopathic Congress 2020 där mer information kommer att finnas lite längre fram.

Almedalen 2019

Även denna sommar fanns representanter på plats under politikerveckan i Almedalen. En presentation med titeln Vad kan Sveriges osteopater erbjuda vården? hölls där det bland annat pratades om vad osteopati är och hur ett besök kan se ut, utbildningsnivå samt den europeiska standarden. Forskning som gjorts av osteopaten James Booth vid Nottingham Spine Center presenterades tillsammans med resultaten från NCORs projekt med Patient Reported Outcome Measurements, där patienters upplevelser av osteopatisk behandling kartlagts.

Vi hade visserligen vädrets makter emot oss då det var fullt regnoväder över Visby just denna dag, ändå kom det ett tjugotal personer för att lyssna. Årets presentation blev mer interaktiv än föregående år med flera intressanta frågor som ställdes. En hel del positiva upplevelser av osteopati delades också från personer i publiken, vilket kändes glädjande. Efter presentationen knöt vi bland annat kontakt med flera patient- och intresseorganisationer.

Nordic Osteopathic Congress

Svenska Osteopatförbundet har glädjen att få vara värd för den årliga, nordiska osteopatkongressen. Kongressen går av stapeln 12-13 oktober 2019 i Göteborg. Temat är samband mellan kropp, hjärna och sinne och en mängd intressanta föreläsare är inbjudna:

Helena Backlund Wasling: Neuroscientist from Göteborgs Universitet and Sahlgrenska
Akademien and lecturer with a specialized focus on the human brain, the neural and
psychological mechanisms for touch and social interactions. She will lecture on the effects
of the human touch.

Robert Shaw: Osteopath and PhD in psychotherapy working in Sweden with a special
interest in the psychological aspects of osteopathic practice. He will lecture on the effects
of trauma and stress assessment in the osteopathic clinical setting.

Hazel Mansfield: Osteopath and lecturer based in Sweden and the UK will lecture on the
interoceptive dimension in awareness, pain and beyond giving a review of concepts,
applications and roles of interoception and its relevance to osteopathic treatment.

Tobias Sundberg: Tobias Sundberg: Researcher at Karolinska Institutet, Sofiahemmet University and University of Technology Sydney, physiotherapist and PhD, currently conducting studies on evidence-based practice in manual medicine, will report on his findings.

Tom Eirik Bjørkli: Osteopath active in Kristiansand, Norway with a special interest in the
psychological aspects of pain management and Acceptance Commitment Theory (ACT).

Hanna Tomasdottir: Osteopath with a Master in Positive Psychology active in
Copenhagen, Denmark will lecture on positive communication and its importance to
clinical practice.

Gabriela Jones: Registered psychologist and lecturer at Göteborgs Universitet. She is a
specialist within Work and Organizational Psychology and will hold a workshop in
Compassioned Focus Therapy for clinicians.

Kongressen börjar på lördagen kl 8.30 med registrering och slutar kl 16. Söndagen börjar kl 9 och slutar kl 16

Hela schemat finns tillgängligt här.

Samtliga medlemmar från de nordiska förbunden är inbjudna, anmälan görs till noc2019@osteopatforbundet.se

Årsmöteskurs

Årets kurs för osteopatförbundets medlemmar hölls 15-17 mars i samband med årsmötet på Spårvagnshallarna i Stockholm. Föreläste gjorde Karin Jensen, forskare från Karolinska Institutet samt Phil Austin, smärtforskare och osteopat verksam i Australien.

Karin föreläste om smärta, och placeboforskning.  Med hjälp av olika tekniker för hjärnavbildning, t.ex. funktionell magnetresonanstomografi (fMRI), kan man kartlägga hur hjärnan bearbetar smärtsignaler, samt hur placeboeffekter uppstår. Hennes forskargrupp bedriver forskning på Karolinska Institutet, i samarbete med Program in Placebo Studies på Harvard Medical School.

Phil Austin presenterade bland annat mekanismerna för långvarig smärta. Vidare pratade han om visceral smärta, stresspåverkan samt hur tarmens mikrobiota kan påverka smärtupplevelse och sinnesstämning.

Två oerhört uppskattade föreläsare och en i övrigt väldigt lyckad helg!

Ny styrelse

I samband med årsmöte den 16 mars fick SOF sin nya styrelse. Gudrun Göransson sitter kvar som ordförande och Caroline Frost sitter kvar som kassör. Petra Nordlund valdes till vice ordförande och Marika Jevbratt valdes till ledamot med internationellt ansvar. Luke Bennett Warner valdes om till sekreterare och Hanna Bandholtz valdes om till ledamot. Gabriella Bragée valdes in som ny suppleant.

Intervju i SR

Finsktalande kan lyssna på vår medlem Heli Syrjälä som diskuterar osteopati i Sveriges Radio. Lyssna här!

Nordiskt toppmöte

Den 11 januari möttes ordföranden för de nordiska förbunden i Köpenhamn. Mötet inleddes med ett besök hos Liselotte Blixt, ordförande i Hälso- och Äldreomsorgsutskottet i Danska Folketinget som varit en drivande kraft i auktoriseringen av osteopatyrket i Danmark.

Syftet med mötet var att stärka relationerna mellan de nordiska förbunden och att dela erfarenheter och målsättning.

Från vänster: Helge Skåtun (NOF), Laura Lee Kamppila (Finlands Osteopater), Gudrun Göransson (SOF), Hanna Tómasdóttir (Danske Osteopater), Liselotte Blixt (Dansk Folkeparti)

Läs Danske Osteopaters pressrelease här.

Paneldebatt

Idag deltog SOF i en paneldebatt på Kulturhuset i Stockholm. Ämnet för debatten var valfri vård, den komplementära vårdens framtid. Representanter från samtliga partier i Stockholms läns landsting fick ta del av information från forskare, författare och utövare inom komplementär- och integrativ medicin. Therese Leijonhuvud från försäkringsbolaget EuroAccident berättade bland annat om hur de valt att inkludera osteopati i sina sjukvårdsförsäkringar och SOFs styrelsesekreterare Luke Bennett Warner fick ge en väldigt kort presentation av osteopati.

Våra politiska representanter fick mycket att tänka på och verkade ganska överens om att det finns mycket att hämta från olika komplementära yrken förutsatt att det finns forskning som stödjer effektiviteten. Det verkade också finnas intresse att ta del av den information som finns om olika vårdformer, något vi hoppas på när vi fortsätter vår informationskampanj riktad till politiker inom sjukvård och hälsa.

Debatten har filmats och kommer att läggas upp online. Mer information kommer om detta.