Bajsa bättre med Osteopati!

Osteopati kan hjälpa mot förstoppning.

Behandlingsfrekvensen som har fungerat är 1-5 kortare behandlingar i veckan under 2-8 veckor.

Osteopatiska metoder som användes var mobilisering, direkt visceral mobilisering, manipulation av T 9-L2, high velocity low amplitude thrust, myofasciella tekniker, balanced ligamentous tension techniques, massage, träning, MET, mjukdelsbehandling, strain counter-strain, samt bindvävshinne-behandling av lumbosakral, thoracic scapula och cervical området.

OBS!  I kliniken är det viktigt att utesluta underliggande allvarliga sjukdom om en patient har förstoppning.

Nyckelord:

  • Funktionell förstoppning
  • Osteopati
  • Visceral mobilisering

Sammanfattning:

Funktionell förstoppning har höga prevalensnivåer världen över. Vid funktionell förstoppning finns ingen bakomliggande sjukdom. Förstoppning påverkar livskvalitet och kräver mycket resurser av sjukvården.

Förstoppning betyder att det är svårt att bajsa och att frekvensen är lägre än tre gånger i veckan. Förstoppningen kan ge ont i magen och ont i ändtarmsöppningen. Bajset kan vara trögt att få ut och lämna en känsla av att tarmen inte har tömts efter ett toalettbesöket.

Oftast är rekommendationen att dricka mer vätska eller att äta lösande och fiberrik mat och se till att röra på sig.

I den här systematiska översikten granskades sju olika studier som handlade om behandling av förstoppning med manuell terapi inklusive osteopati.

Funktionell förstoppning är sannolikt kopplat till stress och dysfunktion av det autonoma nervsystemet. Hypotesen är att osteopatisk behandling stimulerar det autonoma nervsystemet via det sympatiska, parasympatiska och enteriska nervsystemet. Effekten blir att förbättra visceral rörlighet, blodcirkulation och stimulerar peristaltik. Exakt hur den här mekanism fungerar är ännu okänt men hypotesen är att behandlingen triggar en interaktion mellan det perifera nervsystemet och centrala nervsystemet som resulterar i en kedjereaktion av neurofysiologiska effekter. Det påverkar smärt reglering och inflammatorisk respons som är kopplad till förstoppningen.

Det har gjorts tidigare studier som har tittat på effekten av manuell terapi mot förstoppning men den här studien är den första att granska så många artiklar och använder en pålitliga granskningsmall, Down and Blacks tool.

I fyra olika databaser användes sökorden ”förstoppning” och ”osteopati”,”kiropraktik”,” fysioterapi”och ”manuell terapi”. 533 studier hittades och av dessa var sju relevanta. En av dessa var av hög metodologisk kvalitet, fem måttliga och en av låg kvalitet. Det var 236 deltagare totalt och den genomsnittliga åldern var 43.2 år.

Behandlingen var semi-standardiserad och förutom osteopati användes massage, fysioterapi och Maitland Orthopedic Manual Therapy. I sex av sju studier fanns en kontroll- eller jämförelsegrupp. Olika verktyg inklusive Knowles-Eccersley-Scott-Symtom (KESS) score användes för att mäta graden av förstoppningen innan och efter behandlingen.

Alla sju studier rapporterade ett statistiskt signifikant resultat av manuell terapeutisk behandling mot förstoppning. Detta i jämförelse med kontrollgrupperna. Manuell terapi inklusive osteopati ser ut att vara en effektiv intervention för behandling av förstoppning.

Erdrich L., Reid D., Mason J., 2020. Does a manual therapy approach improve the symptoms of functional constipation? A systematic review of the literature. International Journal of Osteopathic Medicine 36, pp. 26-35.

Caroline Frost

Januari 2021

Caroline är utbildad som D.O. på British College of Osteopathic Medicine, London, 1989-1993 och blev legitimerad Osteopat i UK 1999. Osteopatiutbildningen bestod av fyra års heltidsstudier. Hon har genomfört en masters i osteopati (MSc) genom Osteopathie Schule Deutschland/ Dresden International University.

Hon är också KBT-terapeut (kognitiv beteendeterapeut) efter att ha genomfört Steg 1 (grundutbldning) i KBT-kognitiv beteendeterapi år 2012. KBT-utbildningen är godkänd av Socialstyrelsen och motsvarar den av ”Svenska föreningen för kognitiva och beteendeinriktade terapier” fastställda normen för grundutbildningen. Jag har även en fil.kand. i biologi.

I England jobbade Caroline på ett hälsocenter i Bethnal Green, London, tillsammans med andra osteopater. Hon samarbetade också med den lokala vårdcentralen där hon erbjöd osteopatiska behandlingar via motsvarigheten till landstinget i Storbritannien. Hon arbetade också som volontär på OCC (osteopathic centre for children) under en tid. År 2004 flyttade Caroline till Sverige från Storbritannien och hennes osteopati- och kbt-mottagning är baserad i centrala Stockholm.