Forskningsartiklar

Ett av SOFs mål är att kontinuerligt främja forskning relevant till osteopati och göra den mer tillgänglig för våra medlemmar. Flera skribenter har därför anlitats för att skriva om och reflektera kring publicerad forskning. Intentionen är att kontinuerligt uppdatera denna kunskapsdatabas och därmed samla läsvärda artiklar.

Brain connectivity changes after osteopathy

Summary Use of fMRI to reveal neurophysiological…

Manual Therapy and cervical artery dysfunction

Brief summary: Cervical artery dysfunction (CeAD) may…

Osteopathy and Tension-type Headaches

Summary Osteopathy, specifically manual joint mobilisation,…

A Long or short game? Psychosocial predictors of chronic low back pain 

Summary: Psychosocial factors are known to be important in the…

European wide Neck and Low Back Pain Treatment Recommendations 2020

Brief Summary In clinic, osteopathic treatment together with…

Somatic Dysfunction: past its sell by date!

Brief summary Somatic dysfunction (SD) is considered a key…

Bajsa bättre med Osteopati!

Osteopati kan hjälpa mot förstoppning. Behandlingsfrekvensen…

Why treating chronic pain patients can be different

Recent research within neuroscience and psychology has offered…

Keeping a diary improves your clinical decision making!

This paper presents an interesting and relevant topic for contemporary…