Aftonbladets nyhetsinslag förtydligar behovet av namnskydd och legitimation för osteopater

Publicerat 2023-01-14

26 NOVEMBER 2021
Aftonbladets nyhetsinslag förtydligar behovet av namnskydd och legitimation för osteopater

Aftonbladet har under veckan publicerat ett nyhetsinslag där de med dold kamera spelade in ett besök hos Ulf Kilman, även känd som ”Vete-Ulf”.

I reportaget kan man läsa att Ulf säljer utbildningar i Holografisk Kinesiologi där läror inom bland annat medicin, akupunktur och osteopati m fl sägs ingå. Aftonbladets reporter diagnostiserades under besöket med olika sjukdomar, bland annat att hon var på väg att få cancer i hjärnan. Ett påstående som saknar vetenskaplig grund.

 

Osteopati är en komplementärmedicinsk vårdform som utvecklades i USA på 1880-talet. Under åren har den utvecklats mycket och spridits över världen, vilket gjort det till världens största yrke inom manuell medicin. Det finns två inriktningar inom osteopatin: Osteopatiska läkare och osteopater som bedriver manuell terapi. Främst är det i USA som läkare även är osteopater. Dessa läser samma ämnen som i läkarutbildningen men med vidareutbildning i osteopati, medan osteopater i övrigas världen arbetar uteslutande som manuella terapeuter.

 

I Sverige är osteopatutbildningen en 4-årig högskoleutbildning som valideras av ett universitet, finska Metropolia university of Applied Sciences. Studenterna läser osteopatiska ämnen parallellt med en basmedicinsk utbildning och erhåller en akademisk Bachelor-examen med möjlighet att läsa på Masternivå. Denna utbildningsnivå speglas i stort sett i hela Europa. Sverige sticker snart ut som enda land i Norden utan vare sig legitimation eller namnskydd för yrket.

 

Att Ulf Kilman påstår sig bedriva utbildning där osteopati är ett inslag är således något vi i Svenska Osteopatförbundet fördömer. Om något, så visar det på behovet av att legitimera yrket och kvalitetssäkra vad osteopati är också i Sverige. Människor i behov av vård skall kunna lita på att den terapeut de besöker är välutbildad, ärlig, följer etiska riktlinjer samt är evidensbaserad.

https://www.aftonbladet.se/nyheter/a/8QXRdG/laser-av-kroppen–med-armtrick-och-avokado

https://www.osteopatforbundet….

https://osteopathogskolan.se/

Läs mer på MyNewsdesk