Om SOF

Svenska osteopatförbundet är ett rikstäckande yrkesförbund för osteopater och osteopatstudenter. Förbundet bildades 1983 och har idag 380 medlemmar. Kravet för att bli ordinarie medlem är att osteopaten genomgått en utbildning som uppfyller kraven enligt europeisk standard. Studentmedlemmar ska vara inskrivna på en godkänd utbildning.

För tillfället är ordinarie medlemskap den enda garantin för att en osteopat har en adekvat utbildning. Välj alltid att gå till en osteopat som är medlem i SOF!

Kontakt

Du når förbundet på: info@osteopatforbundet.se

SOFs mål

SOFs vision är att osteopati, i hela dess bredd, ska vara erkänd och tillgänglig för alla.

Våra mål till 2023 är:

  • Ökad medvetenhet om osteopati hos allmänhet och beslutfattare.
  • Stärkt yrkesidentitet för våra medlemmar genom ökad samhörighet.
  • Aktivt arbeta för en legitimering av osteopatyrket och därmed ett namnskydd och ökad patientsäkerhet.
  • Ökat medlemsantal till 400.
  • Främja och förmedla forskning till medlemmar och allmänhet.
  • Osteopatisk behandling ska vara inkluderad hos fler försäkringsbolag.

SOFs styrelse

Styrelsen väljs av årsmötet på förslag från valberedningen. Styrelsemedlemmar sitter två år i taget.

Är du ordinarie medlem och vill engagera dig i styrelsearbetet är du välkommen att höra av dig till Tove Blomdahl (toveblomdahl(at)hotmail.com) i valberedningen.

Välkommen att höra av dig till medlemmar i styrelsen om du har frågor eller ärenden som berör styrelsearbetet.

SOFs ansvarsnämnd

Ansvarsnämnden tar emot frågor och klagomål som berör våra medlemmar. Om du känner dig felaktigt behandlad eller upplever dig ha råkat ut för en behandlingsskada hör du av dig till någon av medlemmarna i ansvarsnämnden. Alla ärenden hanteras med högsta konfidentialitet.

Nämnden utgörs av förbundets ordförande, samt Lena Björklund, 0732-561973.

Har du frågor som berör ett besök hos en osteopat kan du kontakta ansvarsnämnden direkt på telefon eller via mail på ansvarsnamnd@osteopatforbundet.se.

Fördelning mellan förenings- och serviceavgift

Osteopatförbundets verksamhet består av både föreningsverksamhet som serviceverksamhet. Föreningen är en ideell verksamhet vars syfte är att främja osteopati i sverige.

Svenska Osteopatförbundets verksamhet sker genom samverkan mellan föreningsverksamhet och serviceverksamhet. Föreningsverksamheten finansieras huvudsakligen av medlemsavgifterna som inte är avdragsgilla och serviceverksamheten finansieras av serviceavgifterna som är avdragsgilla. Fördelningen mellan förenings- och serviceverksamhet fastställs årligen i samband med fastställande av budget.

Föreningsverksamheten utgör i genomsnitt 40% procent av osteopatförbundets verksamhet.