Om SOF

Svenska osteopatförbundet är ett rikstäckande yrkesförbund för osteopater och osteopatstudenter. Förbundet bildades 1983 och har idag 380 medlemmar. Kravet för att bli ordinarie medlem är att osteopaten genomgått en utbildning som uppfyller kraven enligt europeisk standard. Studentmedlemmar ska vara inskrivna på en godkänd utbildning.

För tillfället är ordinarie medlemskap den enda garantin för att en osteopat har en adekvat utbildning. Välj alltid att gå till en osteopat som är medlem i SOF!

Kontakt

Du når förbundet på: info@osteopatforbundet.se

SOFs mål

SOFs vision är att osteopati, i hela dess bredd, ska vara erkänd och tillgänglig för alla.

Våra mål till 2023 är:

  • Ökad medvetenhet om osteopati hos allmänhet och beslutfattare.
  • Stärkt yrkesidentitet för våra medlemmar genom ökad samhörighet.
  • Aktivt arbeta för en legitimering av osteopatyrket och därmed ett namnskydd och ökad patientsäkerhet.
  • Ökat medlemsantal till 400.
  • Främja och förmedla forskning till medlemmar och allmänhet.
  • Osteopatisk behandling ska vara inkluderad hos fler försäkringsbolag.