Hos osteopaten

Ett besök hos en osteopat börjar med att du berättar om de besvär som du söker för. Osteopaten kommer att fråga om din allmänna hälsa, tidigare skador eller sjukdomar, medicinering, stressfaktorer och eventuellt om sömn, kost eller fysisk aktivitet.

All denna information leder till att osteopaten skapar en så komplett bild som möjligt av de besvär du vill ha hjälp med, vad som orsakar besvären och vad som bidrar till att de bibehålls.

Vidare utför osteopaten en hållnings- och rörelseanalys. Ibland behövs annan testning så som neurologisk testning av reflexer, känsel och motorisk styrka, systemisk testning som blodtrycksmätning och pulsmätning eller ortopedisk testning av till exempel ledytor och ligament.

Osteopatens främsta verktyg för undersökning är palpation. Manuell undersökning ger en indikation av kroppsvävnaders tillstånd och funktion.

Sammanlagt leder anamnes och undersökning fram till diagnos och behandling påbörjas om det inte bedöms att annan vård är mer lämplig eller annan undersökning behövs. Behandlingen ska alltid vara individ- och behovsanpassad och i samråd med patienten.

Vem kan besöka en osteopat?

Vanligtvis söker personer hjälp hos osteopat för rygg- och nackbesvär, ledvärk, förslitningsskador, domningar eller utstrålningar i armar eller ben, samt huvudvärk eller migrän. Andra funktionella besvär som kan behandlas av osteopat är andnings- eller matsmältningsbesvär samt premenstruella smärtor. Personer i alla åldrar kan bli hjälpta av osteopati men svensk lag tillåter inte behandling av barn under 8 år.

Behandlingsmetoder

En osteopat använder sig av flera behandlingsmetoder. Vissa metoder är mer direkta som till exempel artikulation, där osteopaten för en led genom olika rörelseriktningar för att förbättra ledfunktion och stimulera cirkulation, eller ledmanipulation där osteopaten försöker återställa rörlighet i till exempel ryggradens leder med hjälp av en snabb manuell impuls.

Andra metoder är mer indirekta som till exempel positioneringstekniker där en led tas in i en viss position för att ge en reflexmässig avslappning i kringliggande vävnader. Denna metod kan också användas på kraniet och kallas då kraniell osteopati som kan upplevas som en väldigt subtil, men effektfull, form av behandling. Andra metoder syftar till att förbättra cirkulationen och det lymfatiska flödet och kallas pumptekniker. Osteopaten kan även ge råd gällande träning, ergonomi, kost eller stressreducering. Du kan även läsa mer under Om osteopati.

Sök osteopat

Letar du efter en osteopat nära dig? Klicka här för att komma till vår lista över anslutna osteopater.