Medlemskap

För att bli ordinarie medlem i SOF krävs en godkänd osteopatutbildning enligt CEN standarden, där två av tre nedanstående kriterier ska uppfyllas:

 • Utbildningen omfattar ett minimum av 4800 undervisningstimmar.
 • Utbildningen ger ett minimum av 240 ECTS credits där 60 credits ska vara på avancerad nivå.
 • Utbildningen ges på Mastersnivå (med eller utan föreliggande Bachelorexamen).

Utöver ovanstående kriterier krävs att utbildningen inkludera ett minimum av 1000 handledarledda kliniktimmar.

En osteopat som är medlem i SOF förbinder sig att:

 • Följa SOFs etiska riktlinjer och kommunikationspolicy.
 • Årligen delta i fortbildning om minst 30 timmar, varav 15 ska vara lärarledda.

Årsavgiften består av en medlemsavgift och en serviceavgift. Medlemsavgiften avser kostnader för årsmöte, styrelsearvoden, IT-tjänster för intern kommunikation, forskningsprojekt, politiskt arbete rörande legitimering samt redovisning som härrör medlemsavgifter. Serviceavgiften avser kostnader för årsmöteskurs, prenumeration på International Journal of Osteopathic Medicine, trycksaker, IT-tjänster för extern kommunikation, hemsida, särskilda uppdrag från styrelsen samt redovisning som härrör serviceavgifter. Kostnad för behandlingsskadeförsäkring tillkommer och faktureras direkt av vår försäkringsmäklare SÄKRA.

Studenter inskrivna på en godkänd osteopatutbildning kan ansöka om studentmedlemskap. När utbildningen avslutats upphör studentmedlemskapet och den nyexaminerade osteopaten kan söka ordinarie medlemskap. Nyexaminerade osteopater betalar en reducerad årsavgift för sitt första medlemsår.

Det här får du som medlem

Det finns många anledningar för dig som osteopat att vara medlem:

 • I medlemskapet ingår en behandlingsskadeförsäkring.
 • Prisvärd och godkänd fortbildning erbjuds årligen i aktuella och relevanta ämnen.
 • SOF bidrar till nätverkande inom yrket; både nationellt och internationellt.
 • SOF tillhandahåller tryckmaterial om osteopati och exponering på hemsidan.
 • Förmåner för bland annat material och bokningssystem.

Fördelar att välja en osteopat som är medlem i SOF

Medlemskap i SOF försäkrar för en högre patientsäkerhet

 • Kvalitetsgaranti. Medlemskap i SOF är för närvarande det enda som försäkrar att en osteopat i Sverige har rätt kunskap och kompetens.
 • En osteopat som är medlem i SOF följer förbundets etiska riktlinjer.
 • SOFs etiska nämnd kan ta emot eventuella klagomål och hantera dem tillsammans med försäkringsbolag.