Medlemskap

För att bli ordinarie medlem i SOF krävs en godkänd osteopatutbildning enligt CEN standarden, där två av tre nedanstående kriterier ska uppfyllas:

  • Utbildningen omfattar ett minimum av 4800 undervisningstimmar.
  • Utbildningen ger ett minimum av 240 ECTS credits där 60 credits ska vara på avancerad nivå.
  • Utbildningen ges på Mastersnivå (med eller utan föreliggande Bachelorexamen).

Utöver ovanstående kriterier krävs att utbildningen inkludera ett minimum av 1000 handledarledda kliniktimmar.

Skolor i sverige som för tillfället uppfyller kriterierna:

  • Skandinaviska Osteopathögskolan (SKOHS).

En osteopat som är medlem i SOF förbinder sig vidare att:

  • Följa SOFs etiska riktlinjer och kommunikationspolicy.
  • Årligen delta i fortbildning om minst 30 timmar, varav 15 ska vara lärarledda.

Årsavgiften består av en medlemsavgift och en serviceavgift. Medlemsavgiften avser kostnader för årsmöte, styrelsearvoden, IT-tjänster för intern kommunikation, forskningsprojekt, politiskt arbete rörande legitimering samt redovisning som härrör medlemsavgifter. Serviceavgiften avser kostnader för årsmöteskurs, prenumeration på International Journal of Osteopathic Medicine, trycksaker, IT-tjänster för extern kommunikation, hemsida, särskilda uppdrag från styrelsen samt redovisning som härrör serviceavgifter. Kostnad för behandlingsskadeförsäkring tillkommer och faktureras direkt av vår försäkringsmäklare Adekvat försäkringar (gäller från och med 1 jan 2019)

Studenter inskrivna på en godkänd osteopatutbildning kan ansöka om studentmedlemskap. När utbildningen avslutats upphör studentmedlemskapet och den nyexaminerade osteopaten kan söka ordinarie medlemskap. Nyexaminerade osteopater betalar en reducerad årsavgift för sitt första medlemsår.