Utbildning

En osteopatisk högskoleutbildning ges på 4-5 år och de som söker medlemskap i Svenska Osteopatförbundet ska uppfylla de kriterier som ställs enligt den europeiska standard som publicerades 2015 (EN 16686). Tyvärr så stängdes den enda godkända utbildningen i Sverige under 2023 och i dagsläget kan man inte erhålla medlemskap i Svenska Osteopatförbundet från de skolor som idag finns i Sverige. Är du intresserad av att utbilda dig till osteopat, eller om du vill veta mer om medlemskap i SOF så kan du höra av dig direkt till oss! Kontakt hittar du här.

Nationella krav på utbildningsstruktur varierar, men följande krav ses som meriterande:

 • Utbildningen levererar ett minimum av 4800 utbildningstimmar.
 • Utbildningen ger ett minimum av 240 European Credit Transfer System (ECTS) Credits varav 60 Credits är på avancerad nivå.
 • Utbildningen ges på Mastersnivå (med eller utan föreliggande Bachelorexamen)
 • Vidare krävs att utbildningen inkludera ett minimum av 1000 handledarledda kliniktimmar.

En godkänd osteopatisk högskoleutbildning innehåller ett visst antal väl definierade ämnesområden:

 • Osteopatisk historia, filosofi och förhållningssätt till hälso- och sjukvård.
 • Basmedicin (anatomi, fysiologi, mikrobiologi, biokemi, patologi, biomekanik och medicinsk historia).
 • Strukturer för diagnos och behandling.
 • Kunskap gällande de verkningsmekanismer som understödjer behandlingen.
 • Förmåga att granska och tillgodose sig medicinska och vetenskapliga texter och att integrera ny och relevant kunskap i det kliniska arbetet.
 • Klinisk kompetens som syftar till att kvalitativt och kvantitativt diagnostisera dysfunktion.
 • Osteopatiska behandlingstekniker.
 • Djupgående kunskap gällande indikationer och kontraindikationer för osteopatisk behandling.
 • Lagliga och etiska vårdaspekter.
 • Förmåga till självkritik och att konstruktivt ta emot kritik från kollegor och patienter.

Utbildning i Sverige

Än så länge erbjuds inte osteopatutbildningen inom det svenska högskoleutbudet, därför finansieras utbildningen uteslutande av privata studieavgifter. Ta gärna kontakt med skolan direkt för mer information om deras program. Ett av SOFs mål är att verka för att osteopatutbildning ska finnas tillgängligt inom den svenska högskolesystemet.

Utbildning i världen

Båda våra grannländer Norge och Finland har statliga osteopathögskolor på både Bachelor- och Mastersnivå. Dessa utbildningar är statligt finansierade. I Storbritannien har den äldsta osteopathögskolan University College of Osteopathy både egen examinationsrätt och ett forskningsprogram. De flesta europeiska utbildningar som är godkända enligt standarden erbjuder en Master of Science (MSc). Osteopathic European Academic Network är en organisation som arbetar för att utveckla osteopatisk utbildning i Europa.

Fortbildning

SOF anordnar årligen fortbildning för sina medlemmar. En osteopat som är medlem i SOF har ett krav på 30 timmar årlig fortbildning, varav 15 timmar ska vara lärarledda. Detta för att främja en fortsatt professionell utveckling. Några teman från tidigare år är till exempel idrottsmedicin, evidensbaserad medicin och den biopsykosociala modellen. Tidskriften International Journal of Osteopathic Medicine levereras till samtliga medlemmar, där aktuell forskning om osteopati finns publicerat.