Almedalen 2018

Publicerat 2018-07-05

Representanter från SOF styrelse höll ett föredrag om osteopati i Almedalen med rubriken Vad har sveriges osteopater att erbjuda vården? Föredragen innehöll en kort presentation av osteopati, osteopatisk utbildning, europeisk standard och hur yrket är reglerat i olika delar av världen. Efter det presenterade två publicerade artiklar.

Den första artikeln var baserad på en så kallad PROM (Patient Reported Outcome Measurement) från 2013 där 400 osteopater och 1600 patienter lämnat data sökorsaker, behandlingsresultat och patientnöjdhet.  Bland annat visade det sig att en tredjedel av patienterna sökte för besvär med ländryggen, att en tredjedel av besvären bedömdes som långvariga och att 81% av patienterna kände förbättring i sina symtom. Du kan läsa mer om studien här.

Den andra artikeln är skriven av James Booth som arbetar som osteopat på Nottingham Spine Center i Storbritannien. Han har samlat data från behandling av 262 patienter med långvarig rygg- eller nacksmärta. Bland annat visar studien att 83% av patienterna upplevde att osteopati hjälpte mycket, att nästa 60% kunde minska eller avsluta helt sin smärtmedicinering och att 94% var väldigt nöjda med den vård de fick. Nottingham Spine Center ligger under NHS och är en ryggkirurgisk enhet som tar emot patienter på remiss från hela Storbritannien. James arbete har varit så framgångsrikt att sjukhuset valt att anställa fler osteopater, samtidigt som NHS står inför svåra ekonomiska utmaningar. Du kan läsa mer om James forskning här.