Almedalen 2019

Publicerat 2019-07-05

Även denna sommar fanns representanter på plats under politikerveckan i Almedalen. En presentation med titeln Vad kan Sveriges osteopater erbjuda vården? hölls där det bland annat pratades om vad osteopati är och hur ett besök kan se ut, utbildningsnivå samt den europeiska standarden. Forskning som gjorts av osteopaten James Booth vid Nottingham Spine Center presenterades tillsammans med resultaten från NCORs projekt med Patient Reported Outcome Measurements, där patienters upplevelser av osteopatisk behandling kartlagts.

Vi hade visserligen vädrets makter emot oss då det var fullt regnoväder över Visby just denna dag, ändå kom det ett tjugotal personer för att lyssna. Årets presentation blev mer interaktiv än föregående år med flera intressanta frågor som ställdes. En hel del positiva upplevelser av osteopati delades också från personer i publiken, vilket kändes glädjande. Efter presentationen knöt vi bland annat kontakt med flera patient- och intresseorganisationer.