Emmelie Hansen blir ny Ordförande för Svenska Osteopatförbundet

Publicerat 2023-01-14

23 MARS 2022
Emmelie Hansen blir ny Ordförande för Svenska Osteopatförbundet

Årsmötet har utsett Emmelie Hansen som ny ordförande i Svenska Osteopatförbundet. Hon tar därmed över posten efter Erik Gry.

Emmelie har ett genuint engagemang för både den osteopatiska professionen, styrelsearbete samt det nordiska samarbetet. Hon blev ursprungligen invald i styrelsen 2020, då i egenskap av kassör, och blev året därefter utsedd till vice ordförande. I år valdes hon till Ordförande, och hon ser fram emot att leda förbundets arbete framåt.

– Jag känner mig både ödmjuk och privilegierad. Jag vill tacka för det förtroendet jag har fått av medlemmarna och känner mig redo inför det nya uppdraget. Det Nordiska samarbetet samt vårt ökade fokus på kvalitet gör den osteopatiska professionen till goda samarbetspartners inom hälso-och sjukvården. Ser fram emot att tillsammans med styrelsen, förbundets medlemmar, politiker och myndigheter, verka för att fler personer skall kunna få ta del av den hjälp vi osteopater har att erbjuda, säger Emmelie Hansen.

Svenska osteopatförbundets styrelse:
Emmelie Hansen, ordförande
Oscar Persmo, vice ordförande
Robert Nilsson, sekreterare
Olga Vidfar, kassör
Ann-Sofie El Dana, ledamot
Alexander Stjernberg, ledamot
Anu Maria Kallio, ledamot

Läs mer på MyNewsdesk