EU-standard och UKÄs kvalitetsgranskning av svensk osteopatutbildning bör borga för studiestöd i Sverige

Publicerat 2023-01-15

7 DECEMBER 2022
Den europeiska standard för osteopatisk utbildning och klinisk praxis som antogs 2015 är grundläggande för osteopatyrket. I den fastställs riktlinjer för att praktiserande osteopater har slutfört adekvat utbildning på en specifik nivå men också tar del av löpande fortbildning.

­­- Inrättandet av standarden har lett till samsyn inom yrkeskåren och utbildningsinstitutionerna samt bidragit till en kvalitetshöjning. Detta leder i sin tur till ökad patientsäkerhet, säger Emmelie Hansen, ordförande i Svenska Osteopatförbundet.

Standarden sätter riktlinjer för osteopatutbildningen, en grundläggande akademisk standard som ska säkerställa att osteopater erhåller en likvärdig utbildning på hög nivå. Kraven för utbildningen har fastställts av världshälsoorganisationen, WHO, och minst två av nedanstående tre ska uppfyllas.

  • Utbildningen ska leverera ett minimum av 4800 undervisningstimmar.
  • Utbildningen ska ge ett minimum av 240 European Credit Transfer System (ECTS) Credits varav 60 Credits ska vara på avancerad nivå.
  • Utbildningen ska ges på Mastersnivå (med eller utan föreliggande Bachelorexamen).

    Ett minimum av 1000 handledarledda kliniktimmar ska även inkluderas i utbildningen.

UKÄ ger tummen upp för Skandinaviska Osteopathögskolan

Osteopatutbildning i Sverige ges av Skandinaviska Osteopathögskolan. Programmet är fyraårigt och leder till Bachelor of Healthcare, Osteopathy. 2021 högskolan granskade av Universitetskanslerämbetet, UKÄ, något som gav ett efterlängtat besked: ”Utbildningen vid Skandinaviska Osteopathögskolan uppfyller de kvar på kvalitet som gäller för utbildningar vid universitet och högskolor i Sverige.”

– Ett glädjande besked och ett kvitto på att Skandinaviska Osteopathögskolan levererar ett program som håller mycket hög kvalitet, säger Emmelie Hansen.

Studiestöd ges i nordiska grannländerna

I Norge, Danmark, Finland och på Island erhåller studenterna studiestöd för sina osteopatstudier. En del av dessa studenter har utbildat sig vid Skandinaviska Osteopathögskolan och fått studiestöd från sina länder medan de svenska studenterna fått klara sig utan.

– De svenska studenterna tycker såklart att detta är orättvist. Nu hoppas vi att politiker i Sverige bifaller studiestödet så att alla nordiska osteopatstudenter får likvärdiga förutsättningar, säger Emmelie Hansen.

Nästa steg är att Utbildningsdepartementet ska ta med det i statens budget för studiefinansiering. Det är ingen självklarhet och arbetet från Skandinaviska Osteopathögskolan och Svenska Osteopatförbundet fortsätter.

– Studiestöd skulle öka antalet ansökningar till osteopatprogrammet och göra det möjligt för fler att utbilda sig till osteopater. Vi ser det som ett oerhört viktigt steg för att kunna växa organiskt som yrkeskår i Sverige, säger Emmelie Hansen.