Initierande brev till socialutskottet om legitimation för osteopater i Sverige

Publicerat 2023-01-14

14 APRIL 2022
Legitimation för osteopater i Sverige – En outnyttjad resurs för bred, säker och kostnadseffektiv vård.

Svenska Osteopatförbundet har tillsammans med Skandinaviska Osteopathögskolan skickat in initierande brev om legitimation av Osteopater till Socialutskottet.

”I likhet med naprapater, fysioterapauter och kiropraktorer borde osteopater vara en naturlig del inom hälso – och sjukvården för att öka kapaciteten”, säger Emmelie Hansen, ordförande Svenska Osteopatförbundet.

Med tanke på de ökade vårdkostnader för muskuloskeletala besvär som idag tynger samhället skulle osteopati kunna vara till stor hjälp då behandlingsformen både är effektiv, säker och kostnadseffektiv. Men utan namnskydd eller legitimation saknas kvalitetssäkring och vare sig vården eller försäkringsbolag kan referera till oss. Och patienter riskerar att drabbas av oseriösa aktörer vilket även drabbar vår yrkeskårs legitimitet. Osteopati är den vårdprofession i världen som är störst gällande tillämpning av manuella terapier.

Osteopater undersöker och behandlar muskuloskeletala besvär och är en integrerad del av den offentliga hälso- och sjukvården i ett flertal europeiska länder, senast i Norge. Sverige är nu det sista landet i Norden som inte har startat processen att legitimera osteopati. Nordiska Rådet gick 2019 ut med en helt enig rekommendation att Sverige och Norge borde bereda frågan för legitimation och integration i vården för osteopater.

Osteopati är erkänt av WHO inom ramarna ”WHO Benchmarks for training in Osteopathy och EU genom European Union ́s Comité Européen de Normalisation i de standards som upprättades 2015.

I Sverige utbildas osteopater på kandidatnivå och avancerad nivå. Grundutbildningen i Sverige ger totalt 240 ECTS-poäng. Detta är alltså på en högre nivå än de närliggande disciplinerna kiropraktik och naprapati, för vilka båda legitimation utfärdas.
Skandinaviska Osteopathögskolan granskades av UKÄ under 2021 och uppfyllde då kraven för svensk högskola. Utbildningsdepartementet bereder i skrivande stund frågan om studiestöd för högskolans studenter, ett beslut förväntas fattas under hösten 2022.

 

Läs mer på MyNewsdesk