Internationellt forskningsprogram

Publicerat 2019-12-20

Svenska osteopatförbundet blir sponsor och samarbetspartner till det nya forskningsprogrammet International Osteopathy Research Leadership and Capacity Building program.

Det treåriga programmet är utformat för att vidareutbilda erfarna osteopater som redan doktorerat och som är involverade med forskningsprojekt av olika slag. Utbildningens mål är att främja internationella samarbeten, ge vägledning i olika osteopatiska forskningsprojekt samt att få högkvalitativa artiklar publicerade.

Den som är osteopat och har en PhD kan söka till programmet. SOF är oerhört glada att vår medlem Dr Robert Shaw har sökt och blivit antagen och därmed påbörjar programmet efter sommaren.

Detta är fantastisk möjlighet för SOF och för Svensk osteopati. Att ha ett aktivt forskningsklimat ser vi som en viktig del av ett legitimerat vårdyrke och detta program är ett av flera steg som SOF nu tar. I vår lanseras ett Patient Reported Outcome Measurement (PROM) projekt tillsammans med ett forskningsinstitut i Storbritannien. Vi hoppas att dessa steg ska hjälpa oss vidare i vårt arbete mot legitimation av osteopatyrket.

Deltagande i detta program innebär att vi kommer att ha kompetensen i Sverige att kunna vidare stödja framtida osteopatiska forskningsprojekt och ha tillgång till ett bredare nätverk för publicering av studier i internationella tidskrifter. Det kommer vidare att stärka våra internationella relationer med osteopatiska och interdisciplinära forskare.

Mer om programmet kan du läsa här.