Intervju i SR

Publicerat 2019-01-17

Finsktalande kan lyssna på vår medlem Heli Syrjälä som diskuterar osteopati i Sveriges Radio. Lyssna här!