Legitimation för osteopater bör realiseras även i Sverige

Publicerat 2023-01-15

30 OKTOBER 2022
Legitimation för osteopater bör realiseras även i Sverige

Idag är det tre år sedan som Nordiska Rådet rekommenderade svenska och norska regeringen att legitimera osteopater. Omröstningen var enhällig, vilket gav en tydlig signal om vikten av jämlikhet på den nordiska arbetsmarknaden. Yrket har nu legitimerats i Norge och Sverige är enda landet i Norden utan legitimation av yrket.

– I ljuset av att norska regeringen har gått vidare och beslutat att yrket ska legitimeras i Norge behöver frågan aktualiseras i Sverige, säger Emmelie Hansen, ordförande i Svenska Osteopatförbundet.

Osteopati är en patientcentrerad manuell vårdsdisciplin. Liksom naprapati och kiropraktik vilar osteopati på vetenskaplig evidens, beprövad erfarenhet och ett kliniskt förhållningssätt.

WHO erkänner osteopati inom de ramar man satt upp i ”WHO Benchmarks for training in Osteopathy” och EU genom, European Standard on Osteopathic Healthcare Provision(EN 16686), som upprättades 2015 och som ligger till grund för att reglera, likrikta och säkerställa kvaliteten på osteopatutbildningar och osteopatyrket i Europa.

– Osteopati är en godkänd och legitimerad vårdprofession i Norge, Danmark, Finland och på Island men inte i Sverige. Med gemensamma ramar för osteopati i Norden ökar patientsäkerheten och det blir möjligt att säkerställa att alla nordiska medborgare har tillgång till en kvalitetssäkrad osteopat, säger Emmelie Hansen.

Fyraårig högskoleutbildning

Utbildningen är en fyrårig högskoleutbildning som i Sverige ges av Skandinaviska Osteopathögskolan, validerad av Metropolia University for Applied Sciences, och leder till en Bachelor of Healthcare (Osteopathy) med 240 högskolepoäng. För den som vill gå vidare inom universitetsvärlden finns möjlighet att ta en Masterexamen.

­­Forskning på osteopatisk behandling utförs på många håll i världen. Bland annat USA, Storbritannien, Australien, Nya Zeeland, Tyskland och Italien. Även svenska osteopater har börjat få sin forskning publicerad i erkända internationella tidskrifter.

Fler än 45 000 osteopater i Europa

Utöver Norden är det osteopatiska yrket legitimerat i flera europeiska länder. Sammantaget i världen är osteopati den största manuella terapiformen och har en stark internationell ställning. Bara i Europa finns fler än 45 000 osteopater. Att jämföra med cirka 5 000 kiropraktorer och cirka 1 500 naprapater.

– Intresset för osteopati växer i Sverige och när nu alla övriga länder i Norden har legitimerat yrket så blir frågan om legitimation än mer angelägen, avslutar Emmelie Hansen.

Läs mer på MyNewsdesk