Möte på socialdepartementet

Publicerat 2019-12-09

Med anledning av Nordiska Rådets krav att Sveriges regering ska verka för att legitimera osteopatyrket har representanter för SOF styrelse idag besökt socialdepartementet. Tjänstemännen som ska bereda frågan fick en nulägesbeskrivning av osteopati i Sverige och internationellt. Följande områden presenterades och diskuterades:

  • Vad osteopati är och vad en osteopat jobbar med.
  • Vem som söker hjälp hos osteopat och vad de kommer med för besvär.
  • Den Europeiska standarden.
  • Krav på godkänd utbildning enligt standard och utbildning i Sverige.
  • Hur osteopatyrket ser ut internationellt och reglering i olika länder.
  • Vetenskaplig förankring, pågående forskning och hur SOF bidrar.
  • Skäl till legitimering, för yrket, vårdtagarna och svensk hälso- och sjukvård.
  • Likheter och skillnader mellan de olika manuella yrkena, i praktiken och i utbildning.

Det fanns en hel del frågor kring alla områden, främst kring utbildning och den internationella anknytningen. En särskild viktig punkt är det faktum att vi är 38000 osteopater i Europa och att många redan arbetar under legitimation utifrån en gemensam standard.

Under de kommande veckorna kommer ärendet att beredas och SOF kommer att ha fortsatt kontakt med de tjänstemän som arbetar med frågan och förse dem med all dokumentation och relevant forskning som de kan behöva. Utredarna ska ha berett frågan och rapporterat tillbaka till Nordiska Rådet senast den 7 februari med ett svar om de rekommenderar att socialdepartementet ska verka för legitimation av osteopatyrket och motivera sitt beslut. SOF kommer att bevaka frågan under hela denna period.