Motion till riksdagen: Sverige bör införa legitimation för osteopater

Publicerat 2023-01-16

Sverige är nu det enda land i Norden som inte har legitimerade osteopater. Fysiskt välmående, patientsäkerhet och företagande på lika villkor är viktigt och därför bör även Sverige införa legitimation för osteopater, skriver Elisabeth Thand Ringqvist, centerpartistisk riksdagsledamot, i en motion till riksdagen.

2 238 fristående motioner lämnades in av riksdagens ledamöter under den allmänna motionstiden 2022, varav en för legitimering av osteopatyrket. Motionen behandlas i Socialutskottet under ”Betänkande 2022/23:SoU14Kompetensförsörjning, e-hälsa och beredskap”.

Vi hoppas att Riksdagen ställer sig bakom motionen om att göra en översyn av förutsättningarna för att osteopat ska bli ett legitimerat yrke.

– Vi vill rikta stort tack till Elisabeth Thand Ringqvist för detta initiativ. Svenska Osteopatförbundet har under många år arbetat för en legitimering samt ett namnskydd av yrket och ser fram emot att ärendet ska beredas, säger Emmelie Hansen, ordförande i Svenska Osteopatförbundet.

­­­Osteopati är en patientcentrerad manuell vårdsdisciplin. Liksom naprapati och kiropraktik vilar yrket på vetenskaplig evidens, beprövad erfarenhet och ett kliniskt förhållningssätt men i Sverige är kiropraktor och naprapat legitimationsyrken med skyddad yrkestitel. Men inte osteopat.

Yrket är legitimerat i 12 europeiska länder

Alla nordiska länder, förutom Sverige, har legitimerat yrket. Så sent som 2019 rekommenderade Nordiska Rådet den svenska och norska regeringen att verka för en legitimation och norska osteopater uppbär sedan 2022 legitimation. Utöver de nordiska länderna är yrket legitimerat i Frankrike, Lichtenstein, Luxembourg, Malta, Portugal, Schweiz, Storbritannien, Nya Zeeland, Australien och på Cypern.

Det finns snart 50 000 osteopater bara i Europa, vilket gör yrket till den enskilt största manuella professionen. Det osteopatiska yrket och osteopatutbildningen är unikt på så sätt att det regleras i en Europeisk Standard och av Världshälsoorganisation, WHO.

Oseriösa behandlare skadar professionen

Som det ser ut just nu, kan vem som helst kalla sig för osteopat och behandla patienter utan vare sig utbildning eller patientförsäkring, skriver Elisabeth Thand Ringqvist i sin motion.

Läs mer på MyNewdesk