Omröstning i Nordiska Rådet

Publicerat 2019-10-30

Idag röstade Nordiska Rådet för ett förslag att osteopati ska ha samma status i alla nordiska länder. Detta förslag arbetades fram i januari 2019 genom de nordiska förbunden tillsammans med dåvarande ordförande i Danmarks socialutskott, Liselott Blixt. Hon ansvarade 2018 för att osteopati blev ett legitimationsyrke i Danmark och hennes grupp stod som ordförande i Nordiska Rådets Kultur-och Kunskapsutskott. Förslaget röstades igenom i Kultur-och Kunskapsutskottet den 3/9-2019 ev ett enigt utskott.

Nordiska Rådet arbetar för att alla nordiska länder ska fungera som en gemenskap i alla sektorer av samhället och har som uttalat mål att arbeta för att Norden ska bli världens mest integrerade region. När rådet röstar för att lägga fram ett förslag, får varje land 12 veckor på sig att bereda och svara på förslaget. Det som händer nu vad gäller osteopati är att Norges och Sveriges regeringar måste ta ställning till om de vill stödja att osteopatyrket ska inneha samma status i dessa två länder som i övriga Norden. Svenska Osteopatförbundet kommer att hålla nära och bred kontakt med både Socialutskottet och Socialdepartementet kommande veckor för att påverka politikerna att ta förslaget på allvar och tillhandahålla korrekt och uppdaterad information om osteopati.