Osteopater i USA

Publicerat 2020-10-05

Med anledning av den amerikanske presidenten Donald Trumps sjukdom har det kommit till allmänhetens kännedom att hans personliga läkare är osteopat. Osteopater i Sverige och Europa arbetar huvudsakligen med besvär relaterade till rörelseapparaten med manuell terapi som främsta redskap. I USA arbetar osteopater som vanliga läkare inom vårdens alla specialiseringar. Även om osteopater i resten av världen har en gedigen basmedicinsk utbildning så är den amerikanska osteopatutbildningen i samma nivå som läkarutbildning till Medical Doctors (MDs). Skillnaden är att osteopater utbildas att diagonstisera och behandla med ett större fokus på patientens helhetsbild, mer preventivt och med större fokus på hälsa och livsstilsfaktorer. Utöver detta specialiserar amerikanska osteopater inom rörelseapparaten och Osteopathic Manual Treatment (OMT) – på samma vis som osteopater utbildas världen över. Vissa av USAs osteopater arbetar mer med manuella metoder och andra mindre, beroende på vilken typ av specialitet de arbetar inom. Det finns över 120 000 praktiserande Doctors of Osteopathy (DOs) i USA.

Du kan läsa mer om hur DOs skiljer sig från MDs i USA på American Osteopathic Associations hemsida.

Osteopater i både USA och övriga världen arbetar alltså utifrån samma grundfilosofi, samma helhetssyn med patienten i fokus och samma hälsoperspektiv. Dock skiljer sig utbildning och medicinskt utövande avsevärt mellan osteopater i USA och övriga världen.