Paneldebatt

Publicerat 2018-08-28

Idag deltog SOF i en paneldebatt på Kulturhuset i Stockholm. Ämnet för debatten var valfri vård, den komplementära vårdens framtid. Representanter från samtliga partier i Stockholms läns landsting fick ta del av information från forskare, författare och utövare inom komplementär- och integrativ medicin. Therese Leijonhuvud från försäkringsbolaget EuroAccident berättade bland annat om hur de valt att inkludera osteopati i sina sjukvårdsförsäkringar och SOFs styrelsesekreterare Luke Bennett Warner fick ge en väldigt kort presentation av osteopati.

Våra politiska representanter fick mycket att tänka på och verkade ganska överens om att det finns mycket att hämta från olika komplementära yrken förutsatt att det finns forskning som stödjer effektiviteten. Det verkade också finnas intresse att ta del av den information som finns om olika vårdformer, något vi hoppas på när vi fortsätter vår informationskampanj riktad till politiker inom sjukvård och hälsa.

Debatten har filmats och kommer att läggas upp online. Mer information kommer om detta.