Pressmeddelande – Osteopater kan bidra i vården under coronapandemin

Publicerat 2021-02-08

Belastningen på vården har varit stor det senaste året med anledning av den samhällsspridning som uppstått i spåren av Covid-19. Vi uppmanas att vara kreativa och solidariska för att lösa denna samhällskris och många gånger uppkommer tillgången på vårdpersonal som ett ämne i debatten. Osteopater skulle kunna bidra i vården under dessa tider.

Osteopater är en outnyttjad profession inom den privata vården i Sverige. Yrket har en universitetsutbildning på fyra år, där kunskap om basala hygienrutiner finns och används dagligen, där hjärtlungräddningsbehörighet finns uppdaterad och där kunskapsbasen vilar på fördjupade studier i anatomi och fysiologi.

Läs mer på MyNewsdesk