Regionråd: – Förvånande att osteopat inte är ett legitimationsyrke i Sverige

Publicerat 2023-10-23

Redan år 2019 tog Nordiska rådet ett enhälligt steg framåt genom att förespråka legitimeringen av osteopati som ett yrke i hela Norden. Danmark uppnådde legitimering redan 2018, medan Norge lyckades genomföra det år 2022. I Finland erkändes osteopati som ett legitimt yrke så tidigt som 1994. Sverige har ännu inte legitimerat osteopati. Emmelie Hansen, ordförande i Svenska Osteopatförbundet, är legitimerad i Norge men inte i Sverige. Denna brist på legitimering har hindrat samarbete inom Norden och EU. Som det står nu är Sverige det enda landet i Norden som inte har reglerat yrket osteopat.

Läs hela pressreleasen här: https://www.mynewsdesk.com/se/svenska-osteopatfoerbundet/pressreleases/regionraad-foervaanande-att-osteopat-inte-aer-ett-legitimationsyrke-i-sverige-3273240

Legitimering är av central betydelse för att säkerställa kvaliteten inom osteopati och främja ett tvärvetenskapligt samarbete mellan olika yrkesgrupper inom hälso- och sjukvården. Små, men betydelsefulla steg krävs för att främja samverkan mellan vårdprofessioner och stärka vår hälso- och sjukvårdssystemets kapacitet att möta patienternas behov på ett mer effektivt sätt.