Remissvar – Tillfälliga nedstängningar och förbud för att förhindra spridning av sjukdomen covid-19

Publicerat 2021-02-23

Socialdepartementet har tagit fram ett utkast till en förordning om tillfälliga nedstängningar och förbud för att förhindra att covid-19 sprids. SOF styrelse har skickat in ett remissvar med kommentarer på detta utkast.

Osteopat är en unik vårddisciplin som är att jämföra med legitimerade yrken såsom fysioterapeut, naprapat och kiropraktor. Den vård våra medlemmar ger till
svenska patienter är densamma som ges av dessa yrken. Därför skall medlemmar i svenska osteopatförbundet undantas från nedstängning och förbud enligt kapitel 3 2§.

Läs om utkastet här.

Läs SOFs remissvar här.