Sammanslagning av EFO och FORE

Publicerat 2018-03-19

Idag blev sammanslagningen av organisationerna European Federation of Osteopaths och Forum for Osteopathic Regulation in Europe klar. De kommer att tillsammans bilda intresseorganisationen European Federation and Forum for Osteopathy (EFFO) vars huvudsyfte är påverkansarbete för reglering och höjd standard av osteopati i Europa.