Sjukskrivningar på grund av kroppslig ohälsa kostar samhället 36 miljarder

Publicerat 2023-02-15

Totala antalet sjukskrivningar kostar samhället 66 miljarder kronor (2021), en ökning med nästan 11 procent sedan 2015, enligt en rapport från försäkringsbolaget Skandia. Psykisk ohälsa står för 30 miljarder kronor medan samhällskostnaderna för somatisk (kroppslig) ohälsa ligger på 36 miljarder. Att arbeta förebyggande med tidiga insatser torde vara av stor vikt för att undvika långvarig bortavaro från arbetsplatsen.

Att kostnaderna för sjukskrivningar ständigt ökar för varje år är oroväckande. Hjälpen sätts ofta in i ett sent skede vilket leder till ökat lidande för patienten men även leder till att samhällskostnaderna ökar ännu mer.

– Att arbeta förebyggande borde få ett betydligt större fokus men när en patient ändå drabbas av exempelvis ryggskott, huvudvärk eller annat besvär i rörelseapparaten, som gör att hen inte kan gå till jobbet, skulle osteopatisk behandling kunna bidra till snabbare återgång till arbetet och därmed minska antalet sjukskrivningsdagar, säger Emmelie Hansen, ordförande i Svenska Osteopatförbundet.

Det talas nästan dagligen om att bristen på vårdpersonal är fortsatt stor och att vårdköerna är långa. Interventioner som ges utanför normala vårdrutinen skulle därför kunna vara en resurs för att avlasta den redan belastade vården. Enligt Sveriges Kommuner och Regioner är det av högsta prioritet att patienter har tillgång till god vård och att väntetiderna kortas.

– Behandling hos osteopat kan bidra till att avlasta såväl vårdköer som minska samhällets kostnader för sjukskrivning, säger Emmelie Hansen.

Hon menar att osteopater är en outnyttjad profession.

– Osteopater har medicinska och omvårdnadsmässiga grundkunskaper och skulle kunna delta i och ge vård även vid kritiska situationer, likt Covid-19-pandemin där vården blev hårt ansatt under lång tid. Basala hygienrutiner och hjärt-/lungräddning är självklara delar av osteopatutbildningen.

Osteopatprogrammet i Sverige är en universitetsutbildning som valideras av Metropolia University for Applied Sciences vilket står under statlig tillsyn. I dagsläget är osteopati inte en legitimerad yrkesgrupp i Sverige. Yrkeskåren är dock legitimerad i övriga länder i Norden och totalt har 12 länder i Europa legitimerat osteopatyrket.

– Det finns en skepsis mot icke-konventionella vårdutövare inom den reguljära svenska vården, liksom en stor okunskap. Det är synd men givetvis också vårt ansvar att informera, säger Emmelie Hansen.

Skandia-rapport: Samhällskostnaden för längre sjukskrivningar, 66 miljarder kronor Sveriges Kommuner och Regioner: Minska väntetiderna i vården är högsta prioritet i alla regioner

Läs mer på MyNewsdesk här