Smärta i rörelseapparaten är ett vanligt besvär som leder till sjukskrivning

Publicerat 2023-01-15

21 DECEMBER 2022
Smärta i rörelseapparaten är en av de vanligaste orsakerna till sjukskrivning i Sverige. Vanligast är ryggsmärta, där 8 av 10 av vuxna svenska befolkningen någon gång drabbas. Smärta i rörelseapparaten leder ofta till sjukskrivning med höga samhällskostnader som följd. Forskning visar att manuell behandling är en säker och effektiv behandlingsmetod.

– Osteopater kan, med sin gedigna kunskap om muskuloskeletala besvär, hjälpa många människor med smärta i rörelseapparaten att komma i arbete snabbare, säger Emmelie Hansen, ordförande i Svenska Osteopatförbundet.

Den osteopatiska behandlingen består av ett brett och varierat utbud av manuella behandlingstekniker. Dessa kan vara både lätta och kraftfulla. Exempel på sådana tekniker kan vara manipulationstekniker, stretching eller lättare tekniker för bland annat muskler och leder.

– Händerna är en viktig del i både undersökning och behandling. Ofta är målet att öka rörligheten och minska smärtan för att lättare komma vidare med aktiva åtgärder, säger Emmelie Hansen.

Osteopater har gedigen kunskap om hur kroppen fungerar och skräddarsyr en behandlingsplan tillsammans med patienten. En bra dialog med patienten är viktig för att kunna bilda sig ett helhetsintryck av besvären. Osteopater kan hjälpa individer med såväl ryggsmärta som annan smärtproblematik relaterat till rörelseapparaten, så att de snabbare ska kunna återgå till sin normala vardag.

– Osteopater skulle kunna vara till stor hjälp och avlasta primärvården men även bidra till att minska samhällskostnaderna för långtidssjukskrivningar, säger Emmelie Hansen.

Ingen skyddad yrkestitel

Osteopater arbetar utifrån ett personcentrerat förhållningssätt och försöker förstå orsaken till patientens besvär via anamnes, undersökning och ortopediska tester. Men yrkestiteln ”osteopat” är i dagsläget inte namnskyddad och därför kan vem som helst kalla sig osteopat. Det är därför viktigt att vända sig till en osteopat som är medlem i Svenska Osteopatförbundet, SOF.

– Vänder patienten sig till en osteopat som är medlem i SOF så kan hen vara säker på att denne har fullföljt en utbildning med godkänd CEN-standard, och därefter genomgår regelbunden vidareutbildning för att bibehålla kompetens och kunskapsnivå, säger Emmelie Hansen.

SOF är ett rikstäckande yrkesförbund för osteopater och osteopatstudenter och arbetar för att få till ett namnskydd och legitimation av yrket. Förbundet bildades år 1983 och har idag cirka 400 medlemmar.

Läs mer på MyNewsdesk