Styvmoderlig behandling av osteopater i Sverige – enda land i Norden utan legitimation av yrket

Publicerat 2021-03-08

I Europa finns cirka 45 000 osteopater, 5000 kiropraktorer och 1400 naprapater. Trots att det osteopatiska yrket och osteopatutbildningen är det enda av de tre som regleras genom en europeisk standard så står yrket utan legitimation och utbildningen utan studiestöd i Sverige. 

Den 30 januari förra året rapporterade Dagens Medicin att Nordiska rådet vill att osteopat ska bli ett legitimationsyrke. Rekommendationen från Nordiska rådet vilar på att yrket redan är legitimerat i Finland, Danmark och på Island. I Norge har Stortinget nyligen röstat igenom att yrket ska legitimeras även där. Det innebär att yrket nu kommer att regleras i alla nordiska länder – utom Sverige. Totalt i Europa är yrket legitimerat i tolv länder och alla lyder under den europeiska standard som arbetades fram av 33 länder 2015.

– En legitimation skulle innebära en laglig ensamrätt till yrket vilket i sin tur bidrar till en ökad patientsäkerhet. Dessutom skulle det bli enklare för osteopater att samarbeta och driva forskning över disciplingränserna, säger Petra Nordlund, tf ordförande i Svenska Osteopatförbundet.

Den osteopatiska yrkestraditionen utgör en manuell terapi som liksom naprapati och kiropraktik vilar på vetenskaplig evidens, beprövad erfarenhet och ett kliniskt förhållningssätt som strävar mot en personcentrerad vård. Intresset för osteopati växer i Sverige och gör frågan om legitimation än mer angelägen.

Utöver legitimation vill Svenska Osteopatförbundet även se en skyddad yrkestitel för sina medlemmar. Under 1990-talet fick kiropraktorer och naprapater, genom ett riksdagsbeslut, legitimation i Sverige. Några år senare erhöll bägge utbildningarna rätt till studiestöd och därefter skyddad yrkestitel.

– En skyddad yrkestitel medför stärkt kvalitet och säkerhet och att endast den som genomgått godkänd utbildning får kalla sig osteopat, säger Petra Nordlund.

I Sverige finns cirka 1200 naprapater och 900 kiropraktorer men knappt 400 osteopater. I övriga Europa är osteopater den dominerande professionen. En anledning till den markanta skillnaden mellan yrkena i Sverige och övriga Europa kan vara att osteopatstudenter i Sverige inte erhåller studiestöd. Som exempel lyfts Norge fram där ansökningarna till osteopatutbildningen mer än fördubblades när studiestöd infördes. Och yrket växer stadigt.

– I Sverige har osteopater behandlats på ett styvmoderligt sätt jämfört med många andra länder i Europa men även jämfört med våra granndiscipliner. För att skapa lika förutsättningar för vårdrelaterade yrken anser vi att osteopatyrket i Sverige behöver bli legitimationsgrundande. Norska Stortinget har hörsammat Nordiska Rådets rekommendationen och vi vill se Sverige gå samma väg, avslutar Petra Nordlund. 

Läs mer på MyNewsdesk