Vem som helst kan kalla sig osteopat – det är inte patientsäkert

Publicerat 2023-01-16

10 januari 2023
Patientsäkerhet innebär att vården som erbjuds ska vara säker och att patienter inte skadas i samband med hälso- och sjukvårdande behandling. En viktig grund för att säkerställa hög kvalitet i hälso- och sjukvården.

­­­– Utan legitimation och skyddad yrkestitel kan vem som helst att kalla sig osteopat i Sverige, utan krav på utbildningsnivå. Det är orimligt, säger Emmelie Hansen, ordförande i Svenska Osteopatförbundet

I Sverige är kiropraktor och naprapat, men inte osteopat, legitimationsyrken med skyddad yrkestitel. Osteopati, kiropraktik och naprapati är närliggande professioner där behandling huvudsakligen består av manuella tekniker i syfte att förbättra kroppens funktion.

I USA är osteopat ett legitimationsyrke, Doctor of Osteopathic Medicine, D.O., jämställt med läkare, M.D medan osteopater i Europa utgörs i huvudsak av manuella terapeuter.

Osteopati anses grundad på vetenskap enligt Socialstyrelsen

Socialstyrelsen har i ett tidigare yttrande anfört att osteopatisk behandling anses grundad på vetenskap och beprövad erfarenhet inom sitt eget område (SRN 2008-10-28, dnr 42-06/I). Trots detta står yrket fortfarande utan skyddad yrkestitel.

– Osteopati är en patientcentrerad manuell vårdsdisciplin. Liksom naprapati och kiropraktik vilar osteopati på vetenskaplig evidens, beprövad erfarenhet och ett kliniskt förhållningssätt, säger Emmelie Hansen.

Vem som helst kan kalla sig osteopat

Svenska Osteopatförbundet har arbetat under många år för att få till en förändring, och för en legitimation av yrket. Eftersom det inte finns något namnskydd kan personer utan adekvat utbildning kalla sig osteopat, vilket gör det svårt för patienterna. Det medför även att Svenska Osteopatförbundet ibland får samtal från patienter, som trott sig ha gått till en osteopat med korrekt utbildning men där ”osteopaten” i själva verket inte alls har någon osteopatutbildning.

– Det här är problematiskt för våra medlemmar och vi rekommenderar alltid att patienter ska vända sig till osteopater som är medlemmar i Svenska Osteopatförbundet. Då kan patienten veta att osteopaten har adekvat utbildning och fortbildar sig varje år, säger Emmelie Hansen.

Läs mer på MyNewsdesk