Internationellt forskningsprogram

Svenska osteopatförbundet blir sponsor och samarbetspartner till det nya forskningsprogrammet International Osteopathy Research Leadership and Capacity Building program.

Det treåriga programmet är utformat för att vidareutbilda erfarna osteopater som redan doktorerat och som är involverade med forskningsprojekt av olika slag. Utbildningens mål är att främja internationella samarbeten, ge vägledning i olika osteopatiska forskningsprojekt samt att få högkvalitativa artiklar publicerade.

Den som är osteopat och har en PhD kan söka till programmet. SOF är oerhört glada att vår medlem Dr Robert Shaw har sökt och blivit antagen och därmed påbörjar programmet efter sommaren.

Detta är fantastisk möjlighet för SOF och för Svensk osteopati. Att ha ett aktivt forskningsklimat ser vi som en viktig del av ett legitimerat vårdyrke och detta program är ett av flera steg som SOF nu tar. I vår lanseras ett Patient Reported Outcome Measurement (PROM) projekt tillsammans med ett forskningsinstitut i Storbritannien. Vi hoppas att dessa steg ska hjälpa oss vidare i vårt arbete mot legitimation av osteopatyrket.

Deltagande i detta program innebär att vi kommer att ha kompetensen i Sverige att kunna vidare stödja framtida osteopatiska forskningsprojekt och ha tillgång till ett bredare nätverk för publicering av studier i internationella tidskrifter. Det kommer vidare att stärka våra internationella relationer med osteopatiska och interdisciplinära forskare.

Mer om programmet kan du läsa här.

Möte på socialdepartementet

Med anledning av Nordiska Rådets krav att Sveriges regering ska verka för att legitimera osteopatyrket har representanter för SOF styrelse idag besökt socialdepartementet. Tjänstemännen som ska bereda frågan fick en nulägesbeskrivning av osteopati i Sverige och internationellt. Följande områden presenterades och diskuterades:

  • Vad osteopati är och vad en osteopat jobbar med.
  • Vem som söker hjälp hos osteopat och vad de kommer med för besvär.
  • Den Europeiska standarden.
  • Krav på godkänd utbildning enligt standard och utbildning i Sverige.
  • Hur osteopatyrket ser ut internationellt och reglering i olika länder.
  • Vetenskaplig förankring, pågående forskning och hur SOF bidrar.
  • Skäl till legitimering, för yrket, vårdtagarna och svensk hälso- och sjukvård.
  • Likheter och skillnader mellan de olika manuella yrkena, i praktiken och i utbildning.

Det fanns en hel del frågor kring alla områden, främst kring utbildning och den internationella anknytningen. En särskild viktig punkt är det faktum att vi är 38000 osteopater i Europa och att många redan arbetar under legitimation utifrån en gemensam standard.

Under de kommande veckorna kommer ärendet att beredas och SOF kommer att ha fortsatt kontakt med de tjänstemän som arbetar med frågan och förse dem med all dokumentation och relevant forskning som de kan behöva. Utredarna ska ha berett frågan och rapporterat tillbaka till Nordiska Rådet senast den 7 februari med ett svar om de rekommenderar att socialdepartementet ska verka för legitimation av osteopatyrket och motivera sitt beslut. SOF kommer att bevaka frågan under hela denna period.

Remissvar till KAM utredningen

SOF styrelse har under sommaren och hösten arbetat på ett remissvar som nu lämnats till Socialdepartementet. Vi har lämnat några förtydliganden som vi anser har behövts och lämnat synpunkter på de delar av utredningen som berör osteopati i Sverige. Nedan finns dokumenten publicerade för den som är intresserad att läsa.

Remissyttrande Svenska Osteopatförbundet Komplementär och alternativ medicin och vård ny lagstiftning

Remissyttrande Svenska Osteopatförbundet Komplementär och alternativ medicin och vård säkerhet, kunskap och dialog

 

Omröstning i Nordiska Rådet

Idag röstade Nordiska Rådet för ett förslag att osteopati ska ha samma status i alla nordiska länder. Detta förslag arbetades fram i januari 2019 genom de nordiska förbunden tillsammans med dåvarande ordförande i Danmarks socialutskott, Liselott Blixt. Hon ansvarade 2018 för att osteopati blev ett legitimationsyrke i Danmark och hennes grupp stod som ordförande i Nordiska Rådets Kultur-och Kunskapsutskott. Förslaget röstades igenom i Kultur-och Kunskapsutskottet den 3/9-2019 ev ett enigt utskott.

Nordiska Rådet arbetar för att alla nordiska länder ska fungera som en gemenskap i alla sektorer av samhället och har som uttalat mål att arbeta för att Norden ska bli världens mest integrerade region. När rådet röstar för att lägga fram ett förslag, får varje land 12 veckor på sig att bereda och svara på förslaget. Det som händer nu vad gäller osteopati är att Norges och Sveriges regeringar måste ta ställning till om de vill stödja att osteopatyrket ska inneha samma status i dessa två länder som i övriga Norden. Svenska Osteopatförbundet kommer att hålla nära och bred kontakt med både Socialutskottet och Socialdepartementet kommande veckor för att påverka politikerna att ta förslaget på allvar och tillhandahålla korrekt och uppdaterad information om osteopati.

Nordic Osteopathic Congress 2019

I helgen deltog osteopater från hela norden på Nordic Osteopathic Congress i Göteborg. Målsättningen med kongressen är att erbjuda fortbildning av hög kvalitet med tydlig klinisk koppling till medlemmarna i de olika förbunden men även att byta erfarenheter sinsemellan.

Många spännande ämnen och intressanta föreläsare stod på schemat för årets kongress vars tema var “The body, the mind and the brain. Vi ser fram emot nästa års kongress som hålls i Helsingfors den 31/10-1/11. Titta in på facebook, Nordic Osteopathic Congress 2020 där mer information kommer att finnas lite längre fram.

Almedalen 2019

Även denna sommar fanns representanter på plats under politikerveckan i Almedalen. En presentation med titeln Vad kan Sveriges osteopater erbjuda vården? hölls där det bland annat pratades om vad osteopati är och hur ett besök kan se ut, utbildningsnivå samt den europeiska standarden. Forskning som gjorts av osteopaten James Booth vid Nottingham Spine Center presenterades tillsammans med resultaten från NCORs projekt med Patient Reported Outcome Measurements, där patienters upplevelser av osteopatisk behandling kartlagts.

Vi hade visserligen vädrets makter emot oss då det var fullt regnoväder över Visby just denna dag, ändå kom det ett tjugotal personer för att lyssna. Årets presentation blev mer interaktiv än föregående år med flera intressanta frågor som ställdes. En hel del positiva upplevelser av osteopati delades också från personer i publiken, vilket kändes glädjande. Efter presentationen knöt vi bland annat kontakt med flera patient- och intresseorganisationer.

Nordic Osteopathic Congress

Svenska Osteopatförbundet har glädjen att få vara värd för den årliga, nordiska osteopatkongressen. Kongressen går av stapeln 12-13 oktober 2019 i Göteborg. Temat är samband mellan kropp, hjärna och sinne och en mängd intressanta föreläsare är inbjudna:

Helena Backlund Wasling: Neuroscientist from Göteborgs Universitet and Sahlgrenska
Akademien and lecturer with a specialized focus on the human brain, the neural and
psychological mechanisms for touch and social interactions. She will lecture on the effects
of the human touch.

Robert Shaw: Osteopath and PhD in psychotherapy working in Sweden with a special
interest in the psychological aspects of osteopathic practice. He will lecture on the effects
of trauma and stress assessment in the osteopathic clinical setting.

Hazel Mansfield: Osteopath and lecturer based in Sweden and the UK will lecture on the
interoceptive dimension in awareness, pain and beyond giving a review of concepts,
applications and roles of interoception and its relevance to osteopathic treatment.

Tobias Sundberg: Tobias Sundberg: Researcher at Karolinska Institutet, Sofiahemmet University and University of Technology Sydney, physiotherapist and PhD, currently conducting studies on evidence-based practice in manual medicine, will report on his findings.

Tom Eirik Bjørkli: Osteopath active in Kristiansand, Norway with a special interest in the
psychological aspects of pain management and Acceptance Commitment Theory (ACT).

Hanna Tomasdottir: Osteopath with a Master in Positive Psychology active in
Copenhagen, Denmark will lecture on positive communication and its importance to
clinical practice.

Gabriela Jones: Registered psychologist and lecturer at Göteborgs Universitet. She is a
specialist within Work and Organizational Psychology and will hold a workshop in
Compassioned Focus Therapy for clinicians.

Kongressen börjar på lördagen kl 8.30 med registrering och slutar kl 16. Söndagen börjar kl 9 och slutar kl 16

Hela schemat finns tillgängligt här.

Samtliga medlemmar från de nordiska förbunden är inbjudna, anmälan görs till noc2019@osteopatforbundet.se

Årsmöteskurs

Årets kurs för osteopatförbundets medlemmar hölls 15-17 mars i samband med årsmötet på Spårvagnshallarna i Stockholm. Föreläste gjorde Karin Jensen, forskare från Karolinska Institutet samt Phil Austin, smärtforskare och osteopat verksam i Australien.

Karin föreläste om smärta, och placeboforskning.  Med hjälp av olika tekniker för hjärnavbildning, t.ex. funktionell magnetresonanstomografi (fMRI), kan man kartlägga hur hjärnan bearbetar smärtsignaler, samt hur placeboeffekter uppstår. Hennes forskargrupp bedriver forskning på Karolinska Institutet, i samarbete med Program in Placebo Studies på Harvard Medical School.

Phil Austin presenterade bland annat mekanismerna för långvarig smärta. Vidare pratade han om visceral smärta, stresspåverkan samt hur tarmens mikrobiota kan påverka smärtupplevelse och sinnesstämning.

Två oerhört uppskattade föreläsare och en i övrigt väldigt lyckad helg!

Ny styrelse

I samband med årsmöte den 16 mars fick SOF sin nya styrelse. Gudrun Göransson sitter kvar som ordförande och Caroline Frost sitter kvar som kassör. Petra Nordlund valdes till vice ordförande och Marika Jevbratt valdes till ledamot med internationellt ansvar. Luke Bennett Warner valdes om till sekreterare och Hanna Bandholtz valdes om till ledamot. Gabriella Bragée valdes in som ny suppleant.

Intervju i SR

Finsktalande kan lyssna på vår medlem Heli Syrjälä som diskuterar osteopati i Sveriges Radio. Lyssna här!