Vi måste prata ryggsmärta!

Idag är det World spine day. Svenska Osteopatförbundet tar därför tillfället i akt att belysa den påverkan ländryggssmärta idag har i samhället och världen. Det gör vi med stöd av den vetenskap som presenteras i The Lancet i en tre delars serie om ryggsmärta och som utöver att identifiera problemet också presenterar en möjlig väg framåt.

 

Vi behöver fortsätta att prata om ländryggssmärta! Ländryggssmärta drabbar med få undantag alla någon gång under livet. För de stora flertalet av individer blir det en kortvarig episod av värk i ryggen som inte behöver leda till återkommande besvär. Det är dock vanligt med ytterliggare episoder av smärta för många och för ett fåtal slutar det aldrig att göra ont. På sikt leder detta till både ökad sjukfrånvaro och minskad livskvalitet.

 

Faktum är att problemet är så stort att ländryggssmärta idag är den främsta anledningen till sjukskrivning och förtidspensionering. Och trots teknologiska framsteg både vad gäller magnetkameraundersökning och operationstekniker ökar problemet lavinartat.

 

Ett globalt och växande problem

Ländryggssmärta ökade globalt med 54% mellan 1990 och 2015, delvis på grund av en ökad population och livslängd. Ländryggssmärta är den främsta orsaken till funktionsnedsättning sett till hela världen. Av dessa har en mycket liten andel en medicinsk diagnos gällande sjukdom i ryggen tex kotfraktur, cancer eller infektion. Det stora flertalet av de som drabbas av långvarig ländryggssmärta kan inte få en klar diagnos trots kontakt med sjukvård och tillgång till röntgenutrustning.

 

Däremot finns det samband mellan hårt fysiskt arbete, mentala och fysiska komorbiditeter samt rökning och fetma. Depression och ryggsmärta har visat sig ha samband. Ländryggssmärta är överrepresenterat hos de socioekonomiskt låg status.

 

Vi i Svenska Ostopatförbundet vill under denna dagen uppmärksamma det stora problem som ryggsmärta innebär för samhället både i mänskligt lidande och i faktiska kostnader. Studier visar att det stora flertalet av dem som drabbas av ryggsmärta saknar en sjukdomsorsak eller strukturell skada och vi behöver därför tänka om vad gäller hanteringen av de personer som drabbas av detta.

 

Förändra sättet vi hanterar ländryggssmärta på

Det saknas idag en klar plan för att hantera problemet. Detta trots att enorma resurser läggs på operationer, sjukskrivningar och mediciner. De förslag som The Lancet tagit fram betonar vikten av ett evidensbaserat förhållningssätt med flera viktiga insatser såsom:

 

Ett personcentrerat och individuellt omhändertagande

Att hjälpa individer att återgå till arbete och sammanhang

Skapa goda vanor med motion och rörelse som en daglig aktivitet

Att få hjälp på att minska dåliga vanor såsom rökning och alkohol och att minska på farlig övervikt

Att manuell terapi kan implementeras som en effektiv insats för de som lider av långvarig ryggsmärta

Kirurgiska interventioner har i regel en dålig effekt på ospecifik ländryggssmärta men är förenat med stora risker

Medicinering med framförallt opioider har trots mycket dålig effekt ökat stort i västvärlden och kan leda till missbruk och död på grund av överdosering

Att identifiera och stötta de som har dåligt socialt skyddsnät eller socioekonomiskt utsatt situation

Arbetar du hemifrån och upplever stelhet och smärta i rygg och nacke?

Kanske misstänker du själv att du har dålig hållning och saknar rätt ergonomiska verktyg hemma? Här kommer fyra råd om hur du kan hantera smärta som orsakas av arbete hemifrån.

Du mår bättre av att röra dig
Att arbeta hemma kan innebära att de små aktiviteterna minskar. Är det nya kontoret i köket så finns kaffemaskinen nära tillhands och du går antagligen mindre sträckor än vad du gör på arbetsplatsen. För många försvinner också promenaden eller cykelturen till och från arbetet. Därför är det inte ovanligt att de som arbetar hemifrån sitter stilla under längre perioder än de som tar sig till sin arbetsplats och detta kan minska cirkulationen i muskler och leder och kan leda till värk och känsla av stelhet.

 • Tänk på att ta regelbundna pauser och använda dessa till att ta små promenader eller göra något fysiskt. En promenad eller cykeltur gör inte bara gott i kroppen utan ger också huvudet en chans att klarna till.

Sätt ett alarm
Människan är inte konstruerad till att sitta still längre perioder. Detta gäller både hemma eller på kontoret. Ett sätt att bryta stillasittandet är att sätta ett alarm på telefonen och göra en liten fysisk aktivitet när det ringer. Det viktiga är inte vad du gör utan att du gör någonting. Sitter du och arbetar så ställ dig upp och gå runt lite. Om du arbetar ståendes så ta ett avbrott och stretcha några muskler.

 • Det är viktigt att skapa en rutin som fungerar och inte skapar ytterligare stress. Börja med några få larm och se om det är okej att öka.
 • En paus är bättre än ingen och all fysisk aktivitet räknas.

Skapa en arbetsyta
Det är faktiskt inte nödvändigt med alla ergonomiska hjälpmedel för att du skall undvika värk och stelhet av hemmaarbete. Det viktiga är att du sitter på ett sätt som är bekvämt för dig. Att ha datorn lite högre upp kan spara på nacken och många upplever att en bra stol och båda fötterna på golvet sparar på ländryggen. Har man inte ett kontor hemma hamnar därför de flesta vid köksbordet. Det är viktigt att komma ihåg att många ergonomiska råd saknar stöd i litteraturen. Det finns därför inte ett sätt som alla bör sitta på och om du sitter bekvämt så fortsätt. Din kropp kommer säga till när det är dags att byta position.

 • Tänk på att den bästa hållningen är den nästa hållningen. Oavsett hur ekonomiskt perfekt du sitter behöver du byta position regelbundet för att avlasta muskler och leder. Kom ihåg att variation förnöjer.
 • Rörelser och pauser är kroppens chans att få nytt blod i musklerna och gör att lederna i ryggen mår bättre.

Sömnen
Det är mycket viktigt att du får sova ordentligt om du skall prestera dagen efter. På natten får din kropp också en chans att slappna av och ledbrosket som belastats under dagen suger tillbaka näringsrik vätska samt att hjärnan får vila. Det finns många studier som länkar kronisk ländryggssmärta med dålig sömn och det kan vara en god ide att se över sina sömnrutiner om du upplever smärta i kroppen på vardagen.

 • Skilj på arbete och fritid. När du är färdig med ditt arbete för dagen så ta undan det och försök att inte svara på mejl och sitta vid datorn sent inpå kvällen. Detta kan skapa stress vilket höjer vakenhetsgraden och det blir svårt att somna in ordentligt.
 • Fundera på ditt koffeinintag. Det blir lätt många koppar kaffe under en arbetsdag och det är många som påverkas av detta när de skall sova. Experimentera med att minska på koffeinintaget om du har svårt att komma ner i varv när du skall lägga dig.
 • Kroppen gillar rutiner. Hjärnan har en egen klocka och om du går upp sent och sover länge på morgonen blir det svårare och svårare att lägga sig i tid. Alla är olika men generellt gäller att försöka sova under kvällen och nattens mörka timmar för att vakna när det ljusnar. Därför kan det vara en god ide att gå upp tidigt även om du arbetar hemma.

Styvmoderlig behandling av osteopater i Sverige – enda land i Norden utan legitimation av yrket

I Europa finns cirka 45 000 osteopater, 5000 kiropraktorer och 1400 naprapater. Trots att det osteopatiska yrket och osteopatutbildningen är det enda av de tre som regleras genom en europeisk standard så står yrket utan legitimation och utbildningen utan studiestöd i Sverige. 

Den 30 januari förra året rapporterade Dagens Medicin att Nordiska rådet vill att osteopat ska bli ett legitimationsyrke. Rekommendationen från Nordiska rådet vilar på att yrket redan är legitimerat i Finland, Danmark och på Island. I Norge har Stortinget nyligen röstat igenom att yrket ska legitimeras även där. Det innebär att yrket nu kommer att regleras i alla nordiska länder – utom Sverige. Totalt i Europa är yrket legitimerat i tolv länder och alla lyder under den europeiska standard som arbetades fram av 33 länder 2015.

– En legitimation skulle innebära en laglig ensamrätt till yrket vilket i sin tur bidrar till en ökad patientsäkerhet. Dessutom skulle det bli enklare för osteopater att samarbeta och driva forskning över disciplingränserna, säger Petra Nordlund, tf ordförande i Svenska Osteopatförbundet.

Den osteopatiska yrkestraditionen utgör en manuell terapi som liksom naprapati och kiropraktik vilar på vetenskaplig evidens, beprövad erfarenhet och ett kliniskt förhållningssätt som strävar mot en personcentrerad vård. Intresset för osteopati växer i Sverige och gör frågan om legitimation än mer angelägen.

Utöver legitimation vill Svenska Osteopatförbundet även se en skyddad yrkestitel för sina medlemmar. Under 1990-talet fick kiropraktorer och naprapater, genom ett riksdagsbeslut, legitimation i Sverige. Några år senare erhöll bägge utbildningarna rätt till studiestöd och därefter skyddad yrkestitel.

– En skyddad yrkestitel medför stärkt kvalitet och säkerhet och att endast den som genomgått godkänd utbildning får kalla sig osteopat, säger Petra Nordlund.

I Sverige finns cirka 1200 naprapater och 900 kiropraktorer men knappt 400 osteopater. I övriga Europa är osteopater den dominerande professionen. En anledning till den markanta skillnaden mellan yrkena i Sverige och övriga Europa kan vara att osteopatstudenter i Sverige inte erhåller studiestöd. Som exempel lyfts Norge fram där ansökningarna till osteopatutbildningen mer än fördubblades när studiestöd infördes. Och yrket växer stadigt.

– I Sverige har osteopater behandlats på ett styvmoderligt sätt jämfört med många andra länder i Europa men även jämfört med våra granndiscipliner. För att skapa lika förutsättningar för vårdrelaterade yrken anser vi att osteopatyrket i Sverige behöver bli legitimationsgrundande. Norska Stortinget har hörsammat Nordiska Rådets rekommendationen och vi vill se Sverige gå samma väg, avslutar Petra Nordlund. 

Läs mer på MyNewsdesk

Remissvar – Tillfälliga nedstängningar och förbud för att förhindra spridning av sjukdomen covid-19

Socialdepartementet har tagit fram ett utkast till en förordning om tillfälliga nedstängningar och förbud för att förhindra att covid-19 sprids. SOF styrelse har skickat in ett remissvar med kommentarer på detta utkast.

Osteopat är en unik vårddisciplin som är att jämföra med legitimerade yrken såsom fysioterapeut, naprapat och kiropraktor. Den vård våra medlemmar ger till
svenska patienter är densamma som ges av dessa yrken. Därför skall medlemmar i svenska osteopatförbundet undantas från nedstängning och förbud enligt kapitel 3 2§.

Läs om utkastet här.

Läs SOFs remissvar här.

OIA Global Review of Osteopathy 2020

Osteopathic International Alliance publicerade nyligen rapporten ’Global Review of Osteopathic Medicine and Osteopathy 2020’. Den visar bland annat hur osteopati och det osteopatiska yrket har växt och utvecklats de senaste sju åren.

Sammanfattningsvis visar rapporten:

 • Att det finns nästan 200 000 osteopater runtom i världen.
 • Att osteopater finns i 46 olika länder.
 • Osteopatyrket är reglerat i 13 länder.
 • De vanligaste sökorsakerna är ländryggssmärta samt smärta i nacke eller bröstrygg.
 • Huvudvärk och andningsbesvär är också vanliga sökorsaker.
 • Evidensen för manuell terapi har ökat markant sedan 2007.
 • Risken för patientskador vid manuell terapi är väldigt låg.

 

Du kan ta del av hela rapporten här.

Pressmeddelande – Osteopater kan bidra i vården under coronapandemin

Belastningen på vården har varit stor det senaste året med anledning av den samhällsspridning som uppstått i spåren av Covid-19. Vi uppmanas att vara kreativa och solidariska för att lösa denna samhällskris och många gånger uppkommer tillgången på vårdpersonal som ett ämne i debatten. Osteopater skulle kunna bidra i vården under dessa tider.

Osteopater är en outnyttjad profession inom den privata vården i Sverige. Yrket har en universitetsutbildning på fyra år, där kunskap om basala hygienrutiner finns och används dagligen, där hjärtlungräddningsbehörighet finns uppdaterad och där kunskapsbasen vilar på fördjupade studier i anatomi och fysiologi.

Läs mer på MyNewsdesk

Pressmeddelande – Osteopati är en distinkt vårddisciplin som bör ha en plats inom hälso- och sjukvård i Sverige

Osteopater behandlar smärtor och besvär relaterade till rörelseapparaten, är utbildade i differentialdiagnostik och kan utmärkt bedöma vilka patienter som kan behandlas osteopatiskt och vilka som ska refereras vidare till läkare. Yrket består av fler än 45000 utövare i Europa och är legitimerat i snart 12 europeiska länder. Men inte i Sverige.

Osteopati är en ständigt växande profession i Sverige som önskar arbeta under skyddad yrkestitel och legitimation, i likhet med övriga nordiska länder och flera andra länder i Europa. Både för att säkerställa och bibehålla kvaliteten på det osteopatiska yrket men samtidigt för att skydda patienterna så att dessa får en högt kvalificerad och säker behandling när de väljer osteopati som behandlingsform.

Legitimation för osteopater skulle skydda yrkestiteln, öka patientsäkerheten och likställa yrkesgruppen med kiropraktorer, naprapater och fysioterapeuter. Osteopati är en distinkt vårddisciplin som bör ha en plats inom hälso- och sjukvård i Sverige.

Läs mer på MyNewsdesk

Osteopater i USA

Med anledning av den amerikanske presidenten Donald Trumps sjukdom har det kommit till allmänhetens kännedom att hans personliga läkare är osteopat. Osteopater i Sverige och Europa arbetar huvudsakligen med besvär relaterade till rörelseapparaten med manuell terapi som främsta redskap. I USA arbetar osteopater som vanliga läkare inom vårdens alla specialiseringar. Även om osteopater i resten av världen har en gedigen basmedicinsk utbildning så är den amerikanska osteopatutbildningen i samma nivå som läkarutbildning till Medical Doctors (MDs). Skillnaden är att osteopater utbildas att diagonstisera och behandla med ett större fokus på patientens helhetsbild, mer preventivt och med större fokus på hälsa och livsstilsfaktorer. Utöver detta specialiserar amerikanska osteopater inom rörelseapparaten och Osteopathic Manual Treatment (OMT) – på samma vis som osteopater utbildas världen över. Vissa av USAs osteopater arbetar mer med manuella metoder och andra mindre, beroende på vilken typ av specialitet de arbetar inom. Det finns över 120 000 praktiserande Doctors of Osteopathy (DOs) i USA.

Du kan läsa mer om hur DOs skiljer sig från MDs i USA på American Osteopathic Associations hemsida.

Osteopater i både USA och övriga världen arbetar alltså utifrån samma grundfilosofi, samma helhetssyn med patienten i fokus och samma hälsoperspektiv. Dock skiljer sig utbildning och medicinskt utövande avsevärt mellan osteopater i USA och övriga världen.

Internationellt forskningsprogram

Svenska osteopatförbundet blir sponsor och samarbetspartner till det nya forskningsprogrammet International Osteopathy Research Leadership and Capacity Building program.

Det treåriga programmet är utformat för att vidareutbilda erfarna osteopater som redan doktorerat och som är involverade med forskningsprojekt av olika slag. Utbildningens mål är att främja internationella samarbeten, ge vägledning i olika osteopatiska forskningsprojekt samt att få högkvalitativa artiklar publicerade.

Den som är osteopat och har en PhD kan söka till programmet. SOF är oerhört glada att vår medlem Dr Robert Shaw har sökt och blivit antagen och därmed påbörjar programmet efter sommaren.

Detta är fantastisk möjlighet för SOF och för Svensk osteopati. Att ha ett aktivt forskningsklimat ser vi som en viktig del av ett legitimerat vårdyrke och detta program är ett av flera steg som SOF nu tar. I vår lanseras ett Patient Reported Outcome Measurement (PROM) projekt tillsammans med ett forskningsinstitut i Storbritannien. Vi hoppas att dessa steg ska hjälpa oss vidare i vårt arbete mot legitimation av osteopatyrket.

Deltagande i detta program innebär att vi kommer att ha kompetensen i Sverige att kunna vidare stödja framtida osteopatiska forskningsprojekt och ha tillgång till ett bredare nätverk för publicering av studier i internationella tidskrifter. Det kommer vidare att stärka våra internationella relationer med osteopatiska och interdisciplinära forskare.

Mer om programmet kan du läsa här.

Möte på socialdepartementet

Med anledning av Nordiska Rådets krav att Sveriges regering ska verka för att legitimera osteopatyrket har representanter för SOF styrelse idag besökt socialdepartementet. Tjänstemännen som ska bereda frågan fick en nulägesbeskrivning av osteopati i Sverige och internationellt. Följande områden presenterades och diskuterades:

 • Vad osteopati är och vad en osteopat jobbar med.
 • Vem som söker hjälp hos osteopat och vad de kommer med för besvär.
 • Den Europeiska standarden.
 • Krav på godkänd utbildning enligt standard och utbildning i Sverige.
 • Hur osteopatyrket ser ut internationellt och reglering i olika länder.
 • Vetenskaplig förankring, pågående forskning och hur SOF bidrar.
 • Skäl till legitimering, för yrket, vårdtagarna och svensk hälso- och sjukvård.
 • Likheter och skillnader mellan de olika manuella yrkena, i praktiken och i utbildning.

Det fanns en hel del frågor kring alla områden, främst kring utbildning och den internationella anknytningen. En särskild viktig punkt är det faktum att vi är 38000 osteopater i Europa och att många redan arbetar under legitimation utifrån en gemensam standard.

Under de kommande veckorna kommer ärendet att beredas och SOF kommer att ha fortsatt kontakt med de tjänstemän som arbetar med frågan och förse dem med all dokumentation och relevant forskning som de kan behöva. Utredarna ska ha berett frågan och rapporterat tillbaka till Nordiska Rådet senast den 7 februari med ett svar om de rekommenderar att socialdepartementet ska verka för legitimation av osteopatyrket och motivera sitt beslut. SOF kommer att bevaka frågan under hela denna period.