Sammanslagning av EFO och FORE

Sammanslagning av EFO och FORE

Idag blev sammanslagningen av organisationerna European Federation of Osteopaths och Forum for Osteopathic Regulation in Europe klar. De kommer att tillsammans bilda intresseorganisationen European Federation and Forum for Osteopathy (EFFO) vars huvudsyfte är...