Remissvar till KAM utredningen

SOF styrelse har under sommaren och hösten arbetat på ett remissvar som nu lämnats till Socialdepartementet. Vi har lämnat några förtydliganden som vi anser har behövts och lämnat synpunkter på de delar av utredningen som berör osteopati i Sverige. Nedan finns dokumenten publicerade för den som är intresserad att läsa.

Remissyttrande Svenska Osteopatförbundet Komplementär och alternativ medicin och vård ny lagstiftning

Remissyttrande Svenska Osteopatförbundet Komplementär och alternativ medicin och vård säkerhet, kunskap och dialog

 

Omröstning i Nordiska Rådet

Idag röstade Nordiska Rådet för ett förslag att osteopati ska ha samma status i alla nordiska länder. Detta förslag arbetades fram i januari 2019 genom de nordiska förbunden tillsammans med dåvarande ordförande i Danmarks socialutskott, Liselott Blixt. Hon ansvarade 2018 för att osteopati blev ett legitimationsyrke i Danmark och hennes grupp stod som ordförande i Nordiska Rådets Kultur-och Kunskapsutskott. Förslaget röstades igenom i Kultur-och Kunskapsutskottet den 3/9-2019 ev ett enigt utskott.

Nordiska Rådet arbetar för att alla nordiska länder ska fungera som en gemenskap i alla sektorer av samhället och har som uttalat mål att arbeta för att Norden ska bli världens mest integrerade region. När rådet röstar för att lägga fram ett förslag, får varje land 12 veckor på sig att bereda och svara på förslaget. Det som händer nu vad gäller osteopati är att Norges och Sveriges regeringar måste ta ställning till om de vill stödja att osteopatyrket ska inneha samma status i dessa två länder som i övriga Norden. Svenska Osteopatförbundet kommer att hålla nära och bred kontakt med både Socialutskottet och Socialdepartementet kommande veckor för att påverka politikerna att ta förslaget på allvar och tillhandahålla korrekt och uppdaterad information om osteopati.

Nordic Osteopathic Congress 2019

I helgen deltog osteopater från hela norden på Nordic Osteopathic Congress i Göteborg. Målsättningen med kongressen är att erbjuda fortbildning av hög kvalitet med tydlig klinisk koppling till medlemmarna i de olika förbunden men även att byta erfarenheter sinsemellan.

Många spännande ämnen och intressanta föreläsare stod på schemat för årets kongress vars tema var ”The body, the mind and the brain. Vi ser fram emot nästa års kongress som hålls i Helsingfors den 31/10-1/11. Titta in på facebook, Nordic Osteopathic Congress 2020 där mer information kommer att finnas lite längre fram.