Inlägg av Eva Beronius

Besök på Sveriges Riksdag

Idag besökte representanter från SOF styrelse Sveriges Riksdag och lyssnade på ett seminarium om mångfald i vården. Trender hos svenska och internationella vårdtagare presenterades samt hur integrativ medicin fungerar i bland annat Tyskland och Schweiz.

Sammanslagning av EFO och FORE

Idag blev sammanslagningen av organisationerna European Federation of Osteopaths och Forum for Osteopathic Regulation in Europe klar. De kommer att tillsammans bilda intresseorganisationen European Federation and Forum for Osteopathy (EFFO) vars huvudsyfte är påverkansarbete för reglering och höjd standard av osteopati i Europa.