Osteopater i USA

Osteopater i USA

Med anledning av den amerikanske presidenten Donald Trumps sjukdom har det kommit till allmänhetens kännedom att hans personliga läkare är osteopat. Osteopater i Sverige och Europa arbetar huvudsakligen med besvär relaterade till rörelseapparaten med manuell terapi...
Internationellt forskningsprogram

Internationellt forskningsprogram

Svenska osteopatförbundet blir sponsor och samarbetspartner till det nya forskningsprogrammet International Osteopathy Research Leadership and Capacity Building program. Det treåriga programmet är utformat för att vidareutbilda erfarna osteopater som redan doktorerat...
Möte på socialdepartementet

Möte på socialdepartementet

Med anledning av Nordiska Rådets krav att Sveriges regering ska verka för att legitimera osteopatyrket har representanter för SOF styrelse idag besökt socialdepartementet. Tjänstemännen som ska bereda frågan fick en nulägesbeskrivning av osteopati i Sverige och...
Remissvar till KAM utredningen

Remissvar till KAM utredningen

SOF styrelse har under sommaren och hösten arbetat på ett remissvar som nu lämnats till Socialdepartementet. Vi har lämnat några förtydliganden som vi anser har behövts och lämnat synpunkter på de delar av utredningen som berör osteopati i Sverige. Nedan finns...
Omröstning i Nordiska Rådet

Omröstning i Nordiska Rådet

Idag röstade Nordiska Rådet för ett förslag att osteopati ska ha samma status i alla nordiska länder. Detta förslag arbetades fram i januari 2019 genom de nordiska förbunden tillsammans med dåvarande ordförande i Danmarks socialutskott, Liselott Blixt. Hon ansvarade...